MSSS Notice Board
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: kyso, 18 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [升序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
普通主题
有新回帖。 热门主题。   0 386
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-06-2017 01:10 PM
最近发表: blackcat
有新回帖。   0 114
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-06-2017 10:31 AM
最近发表: kyso
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 【求租】 Couple求租
3 355
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-05-2017 11:02 PM
最近发表: JesseYing
有新回帖。 热门主题。  
1 227
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-05-2017 09:59 AM
最近发表: zhige95
有新回帖。 热门主题。  
2 326
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-05-2017 12:31 AM
最近发表: Guan Weijiang
有新回帖。 热门主题。   3 299
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-04-2017 11:43 PM
最近发表: Asenday
有新回帖。   0 97
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-04-2017 07:46 PM
最近发表: jyxlcd
有新回帖。 热门主题。  
0 303
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-04-2017 04:56 PM
最近发表: mohammad
有新回帖。 热门主题。  
1 397
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-04-2017 04:10 PM
最近发表: EastDuke
有新回帖。 热门主题。  
6 924
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-04-2017 04:01 PM
最近发表: Michelle
有新回帖。 热门主题。   0 227
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-04-2017 12:21 PM
最近发表: HelloWorld
有新回帖。 热门主题。   0 163
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-04-2017 06:10 AM
最近发表: kyso
有新回帖。   1 138
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-03-2017 08:53 PM
最近发表: ywubb
有新回帖。 热门主题。 照片
18 12,052
 • 4 次(票) - 平均星级: 2.25/5
08-03-2017 07:12 PM
最近发表: susan
有新回帖。 热门主题。   0 253
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-03-2017 03:43 PM
最近发表: kyso
有新回帖。 热门主题。   1 906
 • 2 次(票) - 平均星级: 3/5
08-02-2017 08:24 PM
最近发表: little
有新回帖。   0 110
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-02-2017 07:30 PM
最近发表: ngl飞鸟
有新回帖。   0 142
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-02-2017 10:26 AM
最近发表: kyso
有新回帖。 热门主题。   4 782
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
08-02-2017 09:44 AM
最近发表: kris
有新回帖。   1 148
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-02-2017 01:59 AM
最近发表: bgey
有新回帖。 热门主题。  
0 333
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-01-2017 11:28 PM
最近发表: Gourmet Ho
有新回帖。 热门主题。   0 176
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-01-2017 10:57 PM
最近发表: kyso
有新回帖。 热门主题。  
1 345
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-01-2017 09:32 PM
最近发表: cloaexiao
有新回帖。   0 127
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-01-2017 03:50 PM
最近发表: syc893886833
有新回帖。 热门主题。   5 822
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-01-2017 02:35 PM
最近发表: qintong
有新回帖。   0 94
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-01-2017 02:26 PM
最近发表: ngl飞鸟
有新回帖。   0 116
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-01-2017 11:58 AM
最近发表: ZHANG LQ
有新回帖。   0 143
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-31-2017 07:39 PM
最近发表: SnowWind
有新回帖。   0 116
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-31-2017 05:33 PM
最近发表: siruner
有新回帖。 热门主题。   2 374
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-31-2017 11:39 AM
最近发表: ywubb
有新回帖。 热门主题。   1 223
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-31-2017 10:25 AM
最近发表: cloaexiao
有新回帖。 热门主题。   1 184
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-31-2017 02:35 AM
最近发表: ZHANG LQ
有新回帖。 热门主题。   1 418
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-30-2017 10:37 PM
最近发表: Helen Zeng
有新回帖。   0 109
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-30-2017 10:02 PM
最近发表: xxgG
有新回帖。 热门主题。   0 203
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-30-2017 08:29 PM
最近发表: ever4244
有新回帖。 热门主题。   3 374
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-30-2017 06:23 PM
最近发表: MandyA
有新回帖。 热门主题。   1 267
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-30-2017 12:30 PM
最近发表: A.S
有新回帖。 热门主题。   0 486
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-30-2017 01:00 AM
最近发表: A.S
有新回帖。 热门主题。   0 381
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-29-2017 09:16 PM
最近发表: Fredzhou
有新回帖。 热门主题。   2 230
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-29-2017 08:58 PM
最近发表: kangfy
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: