MSSS Notice Board
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: 东东东东海, 23 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [升序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
普通主题
有新回帖。   0 111
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-02-2017 09:44 PM
最近发表: Runzy
有新回帖。 热门主题。   0 297
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-02-2017 07:26 PM
最近发表: mengxy
有新回帖。 热门主题。   5 656
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-02-2017 06:49 PM
最近发表: Asenday
有新回帖。 热门主题。   0 215
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-02-2017 05:48 PM
最近发表: hfxuepeng
有新回帖。 热门主题。   0 313
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-02-2017 04:44 PM
最近发表: Grumps
有新回帖。   0 118
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-02-2017 12:44 PM
最近发表: runfa
有新回帖。 热门主题。   0 316
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-02-2017 11:58 AM
最近发表: HelloWorld
有新回帖。 热门主题。  
0 217
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-02-2017 09:18 AM
最近发表: gracezhang
有新回帖。 热门主题。   0 157
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-01-2017 11:08 PM
最近发表: wangkaidi
有新回帖。 热门主题。  
2 356
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-01-2017 05:18 PM
最近发表: Grumps
有新回帖。   0 117
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-31-2017 09:27 PM
最近发表: daxia
有新回帖。 热门主题。  
4 1,148
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-31-2017 08:53 PM
最近发表: Derek Lee
有新回帖。 热门主题。 微笑 0 231
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-31-2017 08:50 PM
最近发表: little
有新回帖。 热门主题。   0 154
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-30-2017 03:20 PM
最近发表: wangkaidi
有新回帖。   0 98
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-30-2017 03:05 PM
最近发表: wangkaidi
有新回帖。 热门主题。   0 217
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-30-2017 12:54 PM
最近发表: jinjinlu
有新回帖。 热门主题。   0 191
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-30-2017 07:31 AM
最近发表: wangkaidi
有新回帖。 热门主题。   0 209
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-30-2017 07:25 AM
最近发表: kyso
有新回帖。 热门主题。  
6 721
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-30-2017 02:15 AM
最近发表: 兔小姐
有新回帖。 热门主题。   1 208
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-29-2017 04:14 PM
最近发表: 兔小姐
有新回帖。 热门主题。   0 401
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-29-2017 12:01 PM
最近发表: HelloWorld
有新回帖。 热门主题。   1 388
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-29-2017 12:04 AM
最近发表: zljyct
有新回帖。   0 146
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-28-2017 10:48 PM
最近发表: 微米豆
有新回帖。 热门主题。  
3 515
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-28-2017 08:24 PM
最近发表: Anderson
有新回帖。 热门主题。  
0 460
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-28-2017 07:04 PM
最近发表: Jyubonwannie
有新回帖。 热门主题。  
1 447
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-28-2017 03:37 AM
最近发表: Wcwomgat
有新回帖。 热门主题。  
2 470
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-28-2017 02:01 AM
最近发表: mask
有新回帖。 热门主题。  
0 228
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-27-2017 09:18 PM
最近发表: wangkaidi
有新回帖。 彩虹 0 149
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-27-2017 04:17 PM
最近发表: 喵了个咪hhh
有新回帖。 热门主题。   0 196
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-27-2017 12:55 PM
最近发表: wangkaidi
有新回帖。 热门主题。  
0 165
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-27-2017 12:26 AM
最近发表: UMRE
有新回帖。   0 134
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-26-2017 11:54 PM
最近发表: karen
有新回帖。   0 133
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-26-2017 10:08 PM
最近发表: xiaojie2013
有新回帖。 热门主题。   0 228
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-26-2017 10:13 AM
最近发表: hyaoaa
有新回帖。 热门主题。   0 287
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-25-2017 02:39 PM
最近发表: xixixilululu
有新回帖。 热门主题。   1 395
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-25-2017 01:40 PM
最近发表: Tanpoem
有新回帖。 热门主题。   0 214
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-25-2017 12:46 PM
最近发表: erlyl
有新回帖。 热门主题。 夸奖 0 165
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-24-2017 11:52 PM
最近发表: erlyl
有新回帖。 热门主题。   1 471
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
08-24-2017 04:58 PM
最近发表: hyaoaa
有新回帖。  
前往首个未读回帖 【求租】 10-12月短租
0 146
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-24-2017 04:20 PM
最近发表: yangliu1995
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: