MSSS Notice Board
【通知提醒】注册验证码系统已过期,注册时请在验证码处输入任意代码以完成注册!
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: rainoftime, 25 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [升序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
普通主题
有新回帖。   0 113
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-22-2018 09:29 PM
最近发表: 铜雀台
有新回帖。   0 148
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-22-2018 09:19 PM
最近发表: Doo-do re mi
有新回帖。   0 99
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-22-2018 09:04 PM
最近发表: wurongxin
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 【出租】 短期出租
0 212
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-22-2018 12:28 PM
最近发表: orchid
有新回帖。 热门主题。 星 2 505
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-22-2018 10:27 AM
最近发表: lazydomino
有新回帖。 热门主题。   0 205
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
06-21-2018 11:29 PM
最近发表: ly3too
有新回帖。 热门主题。  
4 356
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
06-21-2018 04:13 PM
最近发表: tata is panther
有新回帖。 热门主题。   4 365
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-21-2018 03:42 PM
最近发表: kyso
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 【出租】 坑口蔚蓝湾畔
1 418
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-20-2018 12:21 PM
最近发表: mhgg
有新回帖。  
前往首个未读回帖 【求租】 6月份短租
1 140
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-20-2018 11:53 AM
最近发表: alanxu
有新回帖。 热门主题。   4 391
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-20-2018 11:46 AM
最近发表: alanxu
有新回帖。 热门主题。   2 617
 • 3 次(票) - 平均星级: 1/5
06-20-2018 08:33 AM
最近发表: jinjinlu
有新回帖。 热门主题。 灯泡
2 432
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-19-2018 06:59 PM
最近发表: mhgg
有新回帖。 热门主题。  
0 333
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-19-2018 03:12 PM
最近发表: hkust -木鱼
有新回帖。 热门主题。  
1 393
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-19-2018 03:04 PM
最近发表: lydia876
有新回帖。 热门主题。  
0 291
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
06-19-2018 02:41 PM
最近发表: Aerent
有新回帖。 热门主题。  
0 174
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-18-2018 11:21 PM
最近发表: Danielust
有新回帖。  
0 95
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-18-2018 10:59 PM
最近发表: keyuyong
有新回帖。 热门主题。  
2 338
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-18-2018 12:44 PM
最近发表: dwane1113
有新回帖。 彩虹 0 148
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-17-2018 02:40 PM
最近发表: 天天看窗外
有新回帖。 热门主题。 微笑
3 755
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
06-17-2018 02:21 PM
最近发表: 柯小猫
有新回帖。 热门主题。 星 1 159
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-16-2018 11:07 PM
最近发表: gyangad
有新回帖。 热门主题。  
0 153
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-16-2018 05:03 PM
最近发表: ilightblue
有新回帖。 夸奖 0 90
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-16-2018 04:03 PM
最近发表: ilightblue
有新回帖。 热门主题。  
2 429
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-16-2018 03:04 PM
最近发表: Michael Ng
有新回帖。 热门主题。   2 284
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-16-2018 07:40 AM
最近发表: kyso
有新回帖。 热门主题。  
0 227
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-14-2018 07:09 PM
最近发表: Gosomewhere
有新回帖。 大笑 0 81
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-14-2018 04:26 PM
最近发表: gyangad
有新回帖。 热门主题。   0 165
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-13-2018 04:06 PM
最近发表: sky12323
有新回帖。 热门主题。 星 1 385
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
06-13-2018 02:12 PM
最近发表: oilyvm
有新回帖。 热门主题。   0 302
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-13-2018 01:19 PM
最近发表: Jonathan_Livingston
有新回帖。 热门主题。   0 557
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-13-2018 12:47 PM
最近发表: naldo
有新回帖。 热门主题。  
2 346
 • 1 次(票) - 平均星级: 4/5
06-12-2018 06:15 PM
最近发表: ancathy
有新回帖。 热门主题。   0 442
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-11-2018 11:39 PM
最近发表: oblivious
有新回帖。 热门主题。  
1 414
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-11-2018 04:24 PM
最近发表: lazydomino
有新回帖。 热门主题。   0 292
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-10-2018 07:25 PM
最近发表: TalenChen
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 【求租】 女,长租一年
0 173
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-10-2018 04:19 AM
最近发表: tmp
有新回帖。 热门主题。   0 340
 • 2 次(票) - 平均星级: 3.5/5
06-10-2018 12:33 AM
最近发表: Noa
有新回帖。 热门主题。   2 242
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-09-2018 05:09 PM
最近发表: kyso
有新回帖。 热门主题。  
0 228
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-09-2018 12:59 PM
最近发表: leol1121
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: