MSSS Notice Board
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: 48 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [升序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
普通主题
有新回帖。 热门主题。  
1 332
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
12-07-2017 02:37 PM
最近发表: yunge008
有新回帖。   0 84
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-07-2017 01:15 PM
最近发表: liyanghit2011
有新回帖。 热门主题。   0 280
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-06-2017 05:43 PM
最近发表: xiandong79
有新回帖。 热门主题。  
2 575
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-06-2017 01:59 PM
最近发表: abcdef
有新回帖。 热门主题。   1 187
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-06-2017 01:40 PM
最近发表: 584840
有新回帖。   0 144
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-05-2017 08:58 PM
最近发表: je1234
有新回帖。 热门主题。   0 211
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-05-2017 08:28 PM
最近发表: goodluckgoodluck
有新回帖。 热门主题。   1 374
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-05-2017 09:36 AM
最近发表: lammk
有新回帖。 热门主题。   0 184
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-04-2017 04:30 PM
最近发表: wotaito
有新回帖。 热门主题。 彩虹 1 167
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-04-2017 08:53 AM
最近发表: alanxu
有新回帖。   0 138
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-04-2017 12:07 AM
最近发表: keepmoving
有新回帖。 热门主题。   0 206
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-03-2017 11:24 PM
最近发表: ziye920422
有新回帖。   0 80
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-03-2017 06:15 PM
最近发表: xcaoab
有新回帖。 热门主题。   1 308
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-03-2017 10:53 AM
最近发表: 东东东东海
有新回帖。 热门主题。   0 167
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-02-2017 10:43 AM
最近发表: pancong
有新回帖。 热门主题。 星 1 374
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-01-2017 10:56 PM
最近发表: biohappy
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 【求租】 女生求短租
0 162
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-01-2017 01:17 PM
最近发表: afralee
有新回帖。  
前往首个未读回帖 【求租】 求短租
0 120
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-01-2017 01:09 PM
最近发表: afralee
有新回帖。 热门主题。   5 249
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-01-2017 10:51 AM
最近发表: David17
有新回帖。 热门主题。   1 423
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-29-2017 08:40 PM
最近发表: jwangdz
有新回帖。 热门主题。   0 227
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-29-2017 01:08 PM
最近发表: HelloWorld
有新回帖。 热门主题。   7 452
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-29-2017 09:10 AM
最近发表: lmyr521
有新回帖。 热门主题。  
3 495
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-29-2017 12:09 AM
最近发表: Gosomewhere
有新回帖。   0 97
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-28-2017 10:18 PM
最近发表: 曾经清风
有新回帖。   0 99
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-28-2017 09:59 PM
最近发表: zju_zxd
有新回帖。 热门主题。   1 524
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-27-2017 11:41 PM
最近发表: tteeaahh
有新回帖。 热门主题。   1 338
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-27-2017 11:26 PM
最近发表: cumtydq
有新回帖。   0 134
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
11-27-2017 04:13 PM
最近发表: kyso
有新回帖。 星 0 101
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-27-2017 02:10 PM
最近发表: zyh
有新回帖。 热门主题。   0 217
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-27-2017 01:38 AM
最近发表: Torikul
有新回帖。 热门主题。   0 200
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-27-2017 12:51 AM
最近发表: shun00000
有新回帖。 热门主题。   1 218
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-27-2017 12:47 AM
最近发表: monistar
有新回帖。   0 109
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-27-2017 12:24 AM
最近发表: Irene123
有新回帖。 热门主题。  
0 189
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-25-2017 09:27 PM
最近发表: ziye920422
有新回帖。 热门主题。   1 449
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-25-2017 05:41 PM
最近发表: wpb
有新回帖。   0 145
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-24-2017 09:01 PM
最近发表: kyso
有新回帖。 热门主题。 心 3 312
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-24-2017 11:30 AM
最近发表: MSSS2017FALL
有新回帖。 热门主题。   3 277
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-24-2017 09:53 AM
最近发表: alanxu
有新回帖。 热门主题。   1 150
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-24-2017 09:47 AM
最近发表: alanxu
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 【出租】 有房合租
1 298
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-23-2017 07:23 PM
最近发表: 东东东东海
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: