MSSS Notice Board
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: 27 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [升序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
普通主题
有新回帖。 热门主题。   1 262
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
02-06-2018 06:00 PM
最近发表: spidermanyuan
有新回帖。 热门主题。   4 378
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
02-06-2018 05:35 PM
最近发表: 名宇太
有新回帖。   0 122
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
02-05-2018 07:55 PM
最近发表: jeanine
有新回帖。 热门主题。   1 231
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
02-05-2018 06:16 PM
最近发表: spidermanyuan
有新回帖。 热门主题。   4 352
 • 1 次(票) - 平均星级: 1/5
02-05-2018 06:10 PM
最近发表: spidermanyuan
有新回帖。 热门主题。   0 222
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
02-05-2018 04:59 PM
最近发表: billzhao
有新回帖。 热门主题。  
4 408
 • 1 次(票) - 平均星级: 1/5
02-03-2018 08:40 PM
最近发表: wuhahaha
有新回帖。 热门主题。  
3 441
 • 2 次(票) - 平均星级: 3/5
02-03-2018 07:55 PM
最近发表: wiselay
有新回帖。   0 141
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
02-03-2018 04:30 PM
最近发表: mengxy
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 【出租】 大埔仔现房
3 904
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
02-03-2018 02:13 PM
最近发表: alexzq
有新回帖。 热门主题。   1 245
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
02-02-2018 08:31 PM
最近发表: oblivious
有新回帖。   0 131
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
02-02-2018 01:57 PM
最近发表: kyso
有新回帖。 热门主题。   2 446
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
02-02-2018 10:31 AM
最近发表: tzhangae
有新回帖。   0 148
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
02-02-2018 12:44 AM
最近发表: dongyiliyuanyuan
有新回帖。 热门主题。   4 613
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
02-01-2018 09:24 PM
最近发表: joezhao876
有新回帖。 热门主题。   0 281
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
02-01-2018 05:06 PM
最近发表: guiyanpingsha
有新回帖。 热门主题。   1 233
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
02-01-2018 12:40 PM
最近发表: abc
有新回帖。 热门主题。  
0 243
 • 1 次(票) - 平均星级: 1/5
01-31-2018 10:10 PM
最近发表: Aerent
有新回帖。   0 110
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-31-2018 05:50 PM
最近发表: kyso
有新回帖。   0 147
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-31-2018 01:30 PM
最近发表: miqianmimi
有新回帖。 热门主题。   0 160
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-30-2018 08:27 PM
最近发表: ychl
有新回帖。 热门主题。  
2 366
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
01-30-2018 04:23 PM
最近发表: pjsddd
有新回帖。 热门主题。   0 180
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-30-2018 10:53 AM
最近发表: shuijunzi
有新回帖。 热门主题。   0 189
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-29-2018 07:57 PM
最近发表: luckycai
有新回帖。 热门主题。   2 265
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-29-2018 01:44 PM
最近发表: xshahahaha
有新回帖。 热门主题。 震惊
前往首个未读回帖 【求租】 三月初到七月底
6 884
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
01-29-2018 01:37 PM
最近发表: xshahahaha
有新回帖。   0 140
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-28-2018 06:25 PM
最近发表: kyso
有新回帖。   0 121
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-28-2018 10:06 AM
最近发表: 东东东东海
有新回帖。   0 140
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-28-2018 05:00 AM
最近发表: jwangbx
有新回帖。 热门主题。 感叹 1 273
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-27-2018 08:50 PM
最近发表: joezhao876
有新回帖。 热门主题。  
1 471
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-27-2018 11:56 AM
最近发表: Michael Ng
有新回帖。 热门主题。   0 178
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-25-2018 05:47 PM
最近发表: Lfordeer
有新回帖。 热门主题。 彩虹
5 681
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-25-2018 04:59 PM
最近发表: canniebb
有新回帖。 热门主题。   0 183
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-25-2018 04:57 PM
最近发表: wifi1991
有新回帖。 热门主题。  
1 286
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-25-2018 12:46 AM
最近发表: hiker
有新回帖。 热门主题。   0 173
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-24-2018 10:40 PM
最近发表: sunvanni
有新回帖。 热门主题。  
0 247
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-24-2018 06:58 PM
最近发表: davidbian
有新回帖。 热门主题。   0 169
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-24-2018 12:24 PM
最近发表: BayFlower
有新回帖。 热门主题。   1 294
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-23-2018 05:48 PM
最近发表: 求学生
有新回帖。 热门主题。  
3 2,244
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-23-2018 02:48 PM
最近发表: saikit
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: