MSSS Notice Board
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: kyso, 18 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [升序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
普通主题
有新回帖。 热门主题。 视频 1 339
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-15-2017 11:27 PM
最近发表: little
有新回帖。 热门主题。 舔舌头 0 164
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-15-2017 05:14 PM
最近发表: Cafedove
有新回帖。 热门主题。   0 694
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-15-2017 04:57 PM
最近发表: 雪之下的猫
有新回帖。 热门主题。   0 260
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-15-2017 04:15 PM
最近发表: iyw
有新回帖。 热门主题。   0 156
 • 1 次(票) - 平均星级: 4/5
08-15-2017 03:49 PM
最近发表: Ashley
有新回帖。 热门主题。   2 430
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-15-2017 12:57 PM
最近发表: EastDuke
有新回帖。   0 143
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-14-2017 02:35 PM
最近发表: ruan
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 【出租】 一房一廳
0 353
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-14-2017 01:33 PM
最近发表: zhg1982
有新回帖。 热门主题。  
20 2,174
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-14-2017 10:18 AM
最近发表: Michael Ng
有新回帖。 热门主题。   1 243
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-13-2017 11:55 PM
最近发表: Ashley
有新回帖。   0 114
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-13-2017 09:36 PM
最近发表: hfxuepeng
有新回帖。 热门主题。   0 248
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-13-2017 06:15 PM
最近发表: liwang
有新回帖。 热门主题。   1 289
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-13-2017 09:21 AM
最近发表: kylelee
有新回帖。 热门主题。 眨眼 0 201
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-12-2017 04:47 PM
最近发表: yiyimore11
有新回帖。 热门主题。   1 201
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-12-2017 04:33 PM
最近发表: lijian5401
有新回帖。   0 102
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-12-2017 04:15 PM
最近发表: wcj
有新回帖。   0 117
 • 1 次(票) - 平均星级: 3/5
08-12-2017 02:43 PM
最近发表: billzhao
有新回帖。 热门主题。  
4 1,786
 • 2 次(票) - 平均星级: 3/5
08-12-2017 02:37 PM
最近发表: hkpapas
有新回帖。 热门主题。   0 310
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-12-2017 10:27 AM
最近发表: HelloWorld
有新回帖。 热门主题。   1 205
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-11-2017 10:44 PM
最近发表: nine_five
有新回帖。   0 147
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-11-2017 05:07 PM
最近发表: 清水湾扛把子
有新回帖。 热门主题。 灯泡 0 266
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-10-2017 08:10 PM
最近发表: mliuai
有新回帖。 热门主题。   0 175
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-10-2017 01:54 PM
最近发表: sulun
有新回帖。 热门主题。   0 150
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-10-2017 11:56 AM
最近发表: leol1121
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 【出租】 关闭转租
4 482
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-10-2017 11:01 AM
最近发表: jsjhchengyu
有新回帖。 热门主题。   1 359
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-09-2017 04:51 PM
最近发表: crow
有新回帖。   0 130
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-09-2017 02:58 PM
最近发表: hfxuepeng
有新回帖。 热门主题。   2 192
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-09-2017 11:38 AM
最近发表: Atser
有新回帖。 热门主题。   1 449
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-08-2017 12:35 PM
最近发表: wangyingrice
有新回帖。   0 139
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-08-2017 09:58 AM
最近发表: kxuae
有新回帖。 热门主题。 心 1 537
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-07-2017 01:16 PM
最近发表: little
有新回帖。 热门主题。   0 154
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-07-2017 11:20 AM
最近发表: kyso
有新回帖。 热门主题。   0 300
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-07-2017 09:26 AM
最近发表: kyso
有新回帖。 热门主题。  
2 598
 • 2 次(票) - 平均星级: 1/5
08-07-2017 04:02 AM
最近发表: luzihen
有新回帖。 热门主题。   0 169
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-06-2017 11:28 PM
最近发表: ysn2233
有新回帖。 热门主题。  
2 2,396
 • 1 次(票) - 平均星级: 4/5
08-06-2017 10:38 PM
最近发表: Nancy
有新回帖。 热门主题。   0 226
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-06-2017 10:18 PM
最近发表: daisyjiao
有新回帖。 热门主题。  
0 250
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-06-2017 09:02 PM
最近发表: bqyj6
有新回帖。 热门主题。   0 243
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-06-2017 08:59 PM
最近发表: mliat
有新回帖。 热门主题。   0 157
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-06-2017 07:33 PM
最近发表: wlam
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: