MSSS Notice Board
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: 29 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [升序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
普通主题
有新回帖。 热门主题。   0 325
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-26-2017 09:58 AM
最近发表: shuigpjd
有新回帖。   0 138
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-25-2017 06:49 PM
最近发表: Yvonne
有新回帖。 热门主题。   3 695
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-25-2017 02:33 PM
最近发表: silence_cm123
有新回帖。 热门主题。   7 315
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-25-2017 11:11 AM
最近发表: bobe
有新回帖。 热门主题。   2 263
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-24-2017 07:15 PM
最近发表: lovemekiki
有新回帖。 热门主题。  
0 342
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-24-2017 05:01 PM
最近发表: meterpet
有新回帖。 热门主题。  
2 582
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-23-2017 11:49 AM
最近发表: 123654
有新回帖。 热门主题。   0 167
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-22-2017 03:36 PM
最近发表: kmraptor
有新回帖。   0 126
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-22-2017 02:47 PM
最近发表: xxgG
有新回帖。 热门主题。   1 274
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-21-2017 11:47 PM
最近发表: ywangbb
有新回帖。   0 126
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
09-21-2017 06:52 PM
最近发表: mmskku
有新回帖。 热门主题。   0 283
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-20-2017 10:48 PM
最近发表: tianxia
有新回帖。 热门主题。  
1 271
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-20-2017 01:48 AM
最近发表: Vincytulips
有新回帖。 热门主题。   1 252
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-19-2017 04:32 PM
最近发表: tanpeng1995
有新回帖。 热门主题。   0 157
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-18-2017 08:14 PM
最近发表: blairbailu
有新回帖。 热门主题。   0 353
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-18-2017 02:59 PM
最近发表: children
有新回帖。 热门主题。   0 252
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-18-2017 02:54 PM
最近发表: shuigpjd
有新回帖。 热门主题。  
0 287
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-17-2017 11:04 PM
最近发表: zackchan627
有新回帖。 热门主题。  
0 175
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-17-2017 07:47 AM
最近发表: rzhengac
有新回帖。 热门主题。   0 319
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-17-2017 07:19 AM
最近发表: kyso
有新回帖。 热门主题。   1 262
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-17-2017 01:50 AM
最近发表: Vincytulips
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 【出租】 即日起短租
0 283
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-16-2017 09:30 AM
最近发表: Ftian
有新回帖。 热门主题。   1 527
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-15-2017 09:37 PM
最近发表: 东东东东海
有新回帖。 热门主题。   1 252
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-15-2017 07:47 PM
最近发表: AaronChen
有新回帖。 热门主题。   1 350
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-15-2017 09:53 AM
最近发表: zss
有新回帖。 热门主题。   0 191
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-15-2017 09:20 AM
最近发表: samm
有新回帖。 热门主题。 星
5 647
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
09-14-2017 04:00 PM
最近发表: jlinam
有新回帖。 热门主题。   0 366
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-14-2017 02:58 PM
最近发表: wiselay
有新回帖。 热门主题。  
0 163
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-13-2017 07:20 PM
最近发表: 张紫色风
有新回帖。 热门主题。   0 189
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-13-2017 07:10 PM
最近发表: 张紫色风
有新回帖。 热门主题。   17 2,443
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-10-2017 10:05 PM
最近发表: mrchris
有新回帖。 热门主题。   1 660
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-10-2017 05:12 PM
最近发表: Vincytulips
有新回帖。 热门主题。   2 395
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-10-2017 05:02 PM
最近发表: Vincytulips
有新回帖。 热门主题。  
0 337
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-07-2017 11:06 PM
最近发表: wangtoowang
有新回帖。 热门主题。   2 475
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-07-2017 04:25 PM
最近发表: petitidiot
有新回帖。 热门主题。   1 535
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-06-2017 12:31 PM
最近发表: sfangab
有新回帖。   0 116
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-05-2017 04:56 PM
最近发表: JINYANG
有新回帖。 热门主题。   1 184
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-05-2017 03:33 PM
最近发表: wind_from_sea_hi
有新回帖。 热门主题。   0 232
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-04-2017 10:22 PM
最近发表: kyso
有新回帖。   0 110
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-02-2017 09:44 PM
最近发表: Runzy
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: