MSSS Notice Board
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: 34 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [升序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
普通主题
有新回帖。   0 85
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-18-2017 11:35 PM
最近发表: 2017-MSc-Telecom
有新回帖。   1 147
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-18-2017 08:34 PM
最近发表: alanxu
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 【出租】 1月后房源出租
0 222
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-18-2017 06:57 PM
最近发表: mneos
有新回帖。 热门主题。   5 483
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-18-2017 01:42 PM
最近发表: Watson
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 【出租】 大埔仔现房
2 628
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-17-2017 10:38 PM
最近发表: MAngO311
有新回帖。 热门主题。   2 249
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-16-2017 10:52 PM
最近发表: tmp
有新回帖。 舔舌头 0 143
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
12-16-2017 12:34 PM
最近发表: Yusiqingchou
有新回帖。 大笑 0 135
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-16-2017 10:20 AM
最近发表: 心心心adj
有新回帖。 热门主题。   1 218
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
12-15-2017 08:55 PM
最近发表: zxuba
有新回帖。 热门主题。  
9 547
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-15-2017 04:40 AM
最近发表: lmyr521
有新回帖。   0 118
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-15-2017 04:33 AM
最近发表: atieh moradi
有新回帖。 热门主题。   2 185
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-14-2017 10:01 PM
最近发表: simshine
有新回帖。   0 62
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-14-2017 03:35 PM
最近发表: snail
有新回帖。 热门主题。  
2 292
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-14-2017 12:06 PM
最近发表: yanchhichi
有新回帖。 热门主题。 彩虹 1 161
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-14-2017 12:01 AM
最近发表: mxieaa
有新回帖。   0 140
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-13-2017 10:30 PM
最近发表: Coeusguo
有新回帖。   1 149
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-13-2017 10:25 PM
最近发表: zlg3000
有新回帖。   0 86
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-13-2017 06:40 PM
最近发表: snail
有新回帖。 热门主题。  
0 317
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-13-2017 03:03 PM
最近发表: naldo
有新回帖。   1 113
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-13-2017 02:03 PM
最近发表: chriswan
有新回帖。   0 132
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-12-2017 11:47 PM
最近发表: Lillian
有新回帖。 热门主题。 彩虹
前往首个未读回帖 【出租】 【请勿关注】
5 376
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
12-12-2017 11:14 PM
最近发表: mxieaa
有新回帖。   0 121
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-12-2017 11:07 PM
最近发表: 青青子衿
有新回帖。 热门主题。   1 154
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-12-2017 10:38 PM
最近发表: M X
有新回帖。 热门主题。   4 216
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
12-12-2017 09:50 PM
最近发表: toodles
有新回帖。 热门主题。   0 214
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-12-2017 12:42 PM
最近发表: MaysonGe
有新回帖。 热门主题。   2 363
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-12-2017 08:41 AM
最近发表: alanxu
有新回帖。  
前往首个未读回帖 【求租】 明年3初-5月底
0 122
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-11-2017 06:14 PM
最近发表: nndh
有新回帖。 热门主题。  
2 275
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
12-11-2017 03:55 PM
最近发表: Chao
有新回帖。   1 113
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-11-2017 12:44 PM
最近发表: alanxu
有新回帖。 热门主题。   5 583
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-11-2017 11:04 AM
最近发表: 584840
有新回帖。   0 87
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-11-2017 10:41 AM
最近发表: yhtking001
有新回帖。 热门主题。   2 367
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-11-2017 10:35 AM
最近发表: luckycai
有新回帖。 热门主题。   0 182
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-10-2017 11:02 PM
最近发表: 梶浦香菇
有新回帖。 热门主题。  
0 289
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-10-2017 07:21 PM
最近发表: yuuyeeli113
有新回帖。   0 79
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-10-2017 02:30 PM
最近发表: kyso
有新回帖。 热门主题。   3 503
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-10-2017 08:21 AM
最近发表: alanxu
有新回帖。   0 133
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-09-2017 09:59 PM
最近发表: 名宇太
有新回帖。 热门主题。 震惊
前往首个未读回帖 【出租】 坑口招厅长
0 220
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-09-2017 11:29 AM
最近发表: JuneM
有新回帖。   0 115
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-08-2017 07:23 PM
最近发表: hyaoaa
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: