MSSS Notice Board
【通知提醒】注册验证码系统已过期,注册时请在验证码处输入任意代码以完成注册!
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: 25 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [升序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
普通主题
有新回帖。 热门主题。  
3 425
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-11-2018 07:33 PM
最近发表: sowei
有新回帖。   1 149
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-11-2018 06:59 PM
最近发表: hkustadrian
有新回帖。   0 117
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-11-2018 01:58 PM
最近发表: jinjinlu
有新回帖。   0 92
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-11-2018 12:22 PM
最近发表: MaysonGe
有新回帖。   0 115
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-11-2018 11:31 AM
最近发表: sunvanni
有新回帖。 热门主题。   1 323
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
05-11-2018 01:57 AM
最近发表: medicijs
有新回帖。 热门主题。  
5 855
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
05-10-2018 09:25 PM
最近发表: wiselay
有新回帖。   0 91
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-10-2018 07:58 PM
最近发表: Torikul
有新回帖。 热门主题。  
0 238
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
05-10-2018 04:13 PM
最近发表: zoeyu
有新回帖。   0 83
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-10-2018 02:07 PM
最近发表: kyso
有新回帖。 热门主题。   0 159
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-10-2018 11:15 AM
最近发表: ch_gjx
有新回帖。 热门主题。   0 211
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
05-09-2018 11:09 PM
最近发表: 莱茵河的星
有新回帖。 热门主题。   5 427
 • 3 次(票) - 平均星级: 3.67/5
05-09-2018 10:31 PM
最近发表: hyaoaa
有新回帖。 热门主题。  
2 464
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-09-2018 05:06 PM
最近发表: Cindy
有新回帖。 热门主题。   4 314
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-09-2018 02:17 PM
最近发表: TAY
有新回帖。 热门主题。   1 552
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-09-2018 02:15 PM
最近发表: qweasdzxcjkflg
有新回帖。 热门主题。   1 156
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-09-2018 11:25 AM
最近发表: Torikul
有新回帖。   0 99
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-09-2018 12:26 AM
最近发表: srishtie
有新回帖。   0 100
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-08-2018 10:15 PM
最近发表: shakespeare
有新回帖。   0 83
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-08-2018 10:05 PM
最近发表: qiqi1995
有新回帖。 热门主题。   2 293
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-08-2018 10:03 PM
最近发表: shakespeare
有新回帖。 热门主题。  
1 215
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-08-2018 06:13 PM
最近发表: srishtie
有新回帖。 热门主题。   1 212
 • 2 次(票) - 平均星级: 1/5
05-08-2018 04:39 PM
最近发表: lazier
有新回帖。 热门主题。  
3 483
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
05-08-2018 03:20 PM
最近发表: bcbcbc
有新回帖。 热门主题。   0 321
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-08-2018 12:48 PM
最近发表: lianghb1282
有新回帖。 热门主题。  
1 407
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-08-2018 11:24 AM
最近发表: cjy123
有新回帖。   0 103
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-08-2018 10:47 AM
最近发表: Torikul
有新回帖。 热门主题。  
3 520
 • 2 次(票) - 平均星级: 1/5
05-08-2018 10:20 AM
最近发表: Michael Ng
有新回帖。   0 109
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-07-2018 11:55 PM
最近发表: kae6
有新回帖。 热门主题。   0 245
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-07-2018 03:24 PM
最近发表: 凯西JJJ
有新回帖。 热门主题。 彩虹 2 464
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-07-2018 02:09 PM
最近发表: mxieaa
有新回帖。 星 0 106
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-07-2018 12:09 PM
最近发表: eggs
有新回帖。 热门主题。   2 330
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-06-2018 11:13 PM
最近发表: jhn880
有新回帖。 热门主题。   2 195
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-06-2018 11:00 PM
最近发表: renthouse
有新回帖。 热门主题。   6 622
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-06-2018 10:55 PM
最近发表: biohappy
有新回帖。 热门主题。   2 355
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-06-2018 10:37 PM
最近发表: biohappy
有新回帖。  
前往首个未读回帖 【求租】 两个单人间
1 145
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-06-2018 10:08 PM
最近发表: biohappy
有新回帖。 热门主题。 星 0 205
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-06-2018 10:02 PM
最近发表: biohappy
有新回帖。   0 77
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-06-2018 09:01 PM
最近发表: yyyam
有新回帖。   0 100
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-06-2018 08:07 PM
最近发表: zpy911
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: