MSSS Notice Board
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: 26 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [升序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
普通主题
有新回帖。   0 124
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-07-2018 02:15 PM
最近发表: jinxyxy
有新回帖。 热门主题。   1 410
 • 1 次(票) - 平均星级: 1/5
03-07-2018 11:00 AM
最近发表: KarenZhao
有新回帖。 热门主题。   3 364
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-06-2018 09:23 PM
最近发表: Tanpoem
有新回帖。 热门主题。   0 184
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-06-2018 03:14 PM
最近发表: zzc
有新回帖。 热门主题。   0 196
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-06-2018 01:04 PM
最近发表: andy123579
有新回帖。 热门主题。   1 347
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
03-06-2018 12:23 PM
最近发表: qyaoaa
有新回帖。 热门主题。   0 158
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-06-2018 10:35 AM
最近发表: zzc
有新回帖。 热门主题。   0 178
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-05-2018 11:32 PM
最近发表: aaxust
有新回帖。 热门主题。  
2 699
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-05-2018 09:54 PM
最近发表: jinjinlu
有新回帖。 热门主题。 微笑 1 367
 • 1 次(票) - 平均星级: 1/5
03-05-2018 08:15 PM
最近发表: wendaol
有新回帖。 热门主题。   1 164
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-05-2018 03:42 PM
最近发表: lchenbw
有新回帖。 热门主题。   0 163
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-05-2018 02:24 PM
最近发表: LemOnaDe
有新回帖。 热门主题。   0 151
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-05-2018 10:11 AM
最近发表: ctrm
有新回帖。 热门主题。   1 312
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-03-2018 09:20 PM
最近发表: forever
有新回帖。 热门主题。  
0 188
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-02-2018 07:11 PM
最近发表: Taras_Lokotko
有新回帖。   0 147
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
03-02-2018 04:18 PM
最近发表: Jiao
有新回帖。 热门主题。   0 278
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-02-2018 12:19 PM
最近发表: piginocean
有新回帖。 热门主题。   8 1,115
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-02-2018 11:45 AM
最近发表: liwang
有新回帖。 彩虹 0 101
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-02-2018 11:39 AM
最近发表: hulyhfut
有新回帖。   0 137
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-01-2018 10:41 PM
最近发表: wintersun06
有新回帖。   0 113
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-01-2018 08:09 PM
最近发表: Jiao
有新回帖。 微笑 0 85
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
03-01-2018 11:40 AM
最近发表: hulyhfut
有新回帖。   0 105
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-01-2018 09:35 AM
最近发表: esayz
有新回帖。 热门主题。   0 292
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
02-28-2018 09:09 PM
最近发表: meleechu
有新回帖。 热门主题。   3 387
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
02-28-2018 08:15 PM
最近发表: je1234
有新回帖。 热门主题。   0 226
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
02-28-2018 08:05 PM
最近发表: 论坛管理员
有新回帖。   0 126
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
02-28-2018 06:58 PM
最近发表: keepmoving
有新回帖。   0 137
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
02-28-2018 06:52 PM
最近发表: keepmoving
有新回帖。 热门主题。   1 170
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
02-28-2018 11:20 AM
最近发表: Mingfei
有新回帖。 热门主题。   3 476
 • 2 次(票) - 平均星级: 1.5/5
02-27-2018 05:52 PM
最近发表: RaymondChoi
有新回帖。 热门主题。  
2 2,835
 • 3 次(票) - 平均星级: 2.33/5
02-27-2018 05:11 PM
最近发表: jinjinlu
有新回帖。 热门主题。   2 386
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
02-27-2018 01:38 PM
最近发表: syneraul
有新回帖。 热门主题。   3 238
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
02-27-2018 12:40 PM
最近发表: ether
有新回帖。 热门主题。 星 9 830
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
02-27-2018 11:31 AM
最近发表: ice_lin
有新回帖。 热门主题。   0 328
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
02-26-2018 11:30 PM
最近发表: arsenalfan
有新回帖。 微笑 0 141
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
02-26-2018 10:43 PM
最近发表: lucy
有新回帖。 热门主题。  
2 509
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
02-26-2018 09:01 PM
最近发表: phyphy
有新回帖。   0 119
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
02-26-2018 04:01 PM
最近发表: Jiao
有新回帖。   0 105
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
02-26-2018 12:31 PM
最近发表: tanpeng1995
有新回帖。   0 96
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
02-26-2018 10:47 AM
最近发表: sliuaf
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: