MSSS Notice Board
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: 东东东东海, 24 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [升序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
普通主题
有新回帖。   0 103
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-21-2017 02:55 PM
最近发表: zhuchunlei1985@163.com
有新回帖。 热门主题。  
1 335
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-21-2017 01:28 PM
最近发表: ilightblue
有新回帖。 热门主题。   0 168
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-20-2017 03:54 PM
最近发表: kyso
有新回帖。 热门主题。  
4 676
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-19-2017 02:31 PM
最近发表: jinjinlu
有新回帖。   0 143
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-19-2017 12:47 PM
最近发表: v2kcz
有新回帖。 热门主题。   0 238
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-19-2017 09:31 AM
最近发表: houge
有新回帖。 热门主题。  
0 199
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-18-2017 06:09 PM
最近发表: chen396694030
有新回帖。 热门主题。   1 415
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-16-2017 09:53 PM
最近发表: Sotarico
有新回帖。 热门主题。 星 0 380
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
10-16-2017 08:42 AM
最近发表: HowdyUST
有新回帖。 热门主题。   1 289
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-15-2017 10:38 AM
最近发表: airangu
有新回帖。 热门主题。   2 301
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-14-2017 08:11 PM
最近发表: lijian5401
有新回帖。 热门主题。   5 388
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-13-2017 10:13 PM
最近发表: ch_gjx
有新回帖。 热门主题。   1 235
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-13-2017 10:05 PM
最近发表: ch_gjx
有新回帖。   0 147
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-13-2017 11:42 AM
最近发表: slj007
有新回帖。 热门主题。   1 177
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-13-2017 11:20 AM
最近发表: 东东东东海
有新回帖。 大笑 0 141
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-12-2017 05:47 PM
最近发表: haidaoxiaofei
有新回帖。 热门主题。  
0 404
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-11-2017 08:14 PM
最近发表: stim
有新回帖。 热门主题。   0 258
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-11-2017 06:33 PM
最近发表: HelloWorld
有新回帖。 热门主题。   6 384
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-11-2017 12:32 PM
最近发表: 寂灭君
有新回帖。 热门主题。   0 182
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-11-2017 10:12 AM
最近发表: MetroCity
有新回帖。 热门主题。 夸奖
1 274
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-10-2017 10:22 AM
最近发表: 用户名苍海王子
有新回帖。 热门主题。   1 1,009
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-09-2017 10:50 PM
最近发表: little
有新回帖。   0 149
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-09-2017 03:19 PM
最近发表: npnpradhan
有新回帖。 热门主题。   0 191
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-09-2017 02:33 PM
最近发表: airangu
有新回帖。 热门主题。  
1 274
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-09-2017 11:03 AM
最近发表: 东东东东海
有新回帖。 热门主题。   4 387
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-09-2017 10:34 AM
最近发表: xchenak@ust.hk
有新回帖。 热门主题。   6 518
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-08-2017 06:25 PM
最近发表: cheng963422
有新回帖。 热门主题。  
0 297
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-08-2017 12:53 PM
最近发表: JesseYing
有新回帖。 热门主题。   0 162
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-08-2017 04:16 AM
最近发表: maomaochong
有新回帖。 热门主题。   6 563
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-05-2017 02:07 PM
最近发表: Derek Lee
有新回帖。 热门主题。  
0 216
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-05-2017 08:54 AM
最近发表: chen396694030
有新回帖。 热门主题。   3 167
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-05-2017 08:47 AM
最近发表: chen396694030
有新回帖。 热门主题。  
2 294
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-04-2017 12:34 PM
最近发表: jinjinlu
有新回帖。 热门主题。   2 416
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-02-2017 12:53 AM
最近发表: 万年潜水艇
有新回帖。 热门主题。   0 156
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-29-2017 08:27 PM
最近发表: maomaochong
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 【已租】 (分页: 1 2 )
12 1,381
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-29-2017 12:19 PM
最近发表: Chloell
有新回帖。 热门主题。   2 216
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-29-2017 01:16 AM
最近发表: ilightblue
有新回帖。 热门主题。 夸奖
0 276
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-28-2017 10:38 AM
最近发表: jlinam
有新回帖。 热门主题。 心 1 291
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-27-2017 05:06 PM
最近发表: little
有新回帖。 热门主题。   1 323
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-27-2017 11:33 AM
最近发表: qqqwang
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: