MSSS Notice Board
【通知提醒】注册验证码系统已过期,注册时请在验证码处输入任意代码以完成注册!
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: Taipotsai76, 29 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [升序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
普通主题
有新回帖。 热门主题。  
9 862
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-09-2018 10:33 PM
最近发表: xdaiab
有新回帖。   0 103
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-09-2018 10:10 PM
最近发表: kyso
有新回帖。 热门主题。   4 710
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
07-09-2018 05:53 PM
最近发表: hezebbg001
有新回帖。   2 114
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-09-2018 04:57 PM
最近发表: bingbing
有新回帖。 热门主题。   0 211
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-09-2018 02:08 PM
最近发表: Noa
有新回帖。 热门主题。 星
前往首个未读回帖 【出租】 短租
0 216
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-08-2018 01:41 PM
最近发表: fosiv
有新回帖。 热门主题。   0 150
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-08-2018 06:11 AM
最近发表: kyso
有新回帖。 热门主题。   3 557
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-07-2018 09:15 PM
最近发表: bgongaa
有新回帖。 热门主题。   0 285
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-07-2018 08:09 PM
最近发表: jinjinlu
有新回帖。 热门主题。 星
2 558
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-06-2018 05:21 PM
最近发表: para999
有新回帖。 星 0 128
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-05-2018 11:15 PM
最近发表: ZHANG LQ
有新回帖。 热门主题。   1 223
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-05-2018 10:51 PM
最近发表: Grumps
有新回帖。 热门主题。  
3 644
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-05-2018 10:33 PM
最近发表: xzhouaw
有新回帖。 热门主题。   4 299
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-05-2018 01:23 PM
最近发表: kyso
有新回帖。 热门主题。   4 767
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-05-2018 08:58 AM
最近发表: M X
有新回帖。 热门主题。  
7 2,904
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-04-2018 11:08 PM
最近发表: saikit
有新回帖。 热门主题。  
0 230
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-04-2018 08:17 PM
最近发表: hkust0511
有新回帖。   0 108
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-04-2018 06:06 PM
最近发表: olcphi
有新回帖。 热门主题。   2 174
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-04-2018 04:59 PM
最近发表: jyxlcd
有新回帖。 热门主题。  
5 450
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-04-2018 04:01 PM
最近发表: onkeymodec
有新回帖。 热门主题。   2 452
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-04-2018 10:24 AM
最近发表: davidbush168
有新回帖。 热门主题。  
8 1,011
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-03-2018 10:38 PM
最近发表: Michael Ng
有新回帖。   0 80
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-03-2018 08:26 PM
最近发表: kejintao
有新回帖。 热门主题。   0 272
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-03-2018 03:12 PM
最近发表: lxlgottawork
有新回帖。   0 134
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-03-2018 07:08 AM
最近发表: kyso
有新回帖。 热门主题。   0 259
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-03-2018 12:40 AM
最近发表: windldy
有新回帖。 热门主题。   0 177
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-02-2018 07:42 PM
最近发表: 小小明天
有新回帖。 热门主题。  
1 216
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-02-2018 04:55 PM
最近发表: xp1992slz
有新回帖。 热门主题。   3 196
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-02-2018 01:48 PM
最近发表: xiao1fc
有新回帖。 热门主题。   5 513
 • 2 次(票) - 平均星级: 1.5/5
07-02-2018 12:28 AM
最近发表: jinjinlu
有新回帖。 热门主题。  
2 562
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-01-2018 11:12 PM
最近发表: hiker
有新回帖。 热门主题。   5 347
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-01-2018 02:25 PM
最近发表: sissi_xl
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 【出租】 【已失效】
2 329
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-01-2018 11:40 AM
最近发表: cyt小颜
有新回帖。  
前往首个未读回帖 【求租】 短租
0 120
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-01-2018 10:23 AM
最近发表: ZFshirly
有新回帖。 热门主题。   3 243
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-30-2018 10:52 PM
最近发表: chemicalbus
有新回帖。 热门主题。   1 300
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-30-2018 10:15 PM
最近发表: lmyr521
有新回帖。  
前往首个未读回帖 【求租】 8月1-31短租
0 96
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-30-2018 10:06 AM
最近发表: ZFshirly
有新回帖。 热门主题。   3 198
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-30-2018 09:57 AM
最近发表: Mr. Pong
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 【出租】 大浦仔单间出租
0 319
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-30-2018 12:36 AM
最近发表: ruan
有新回帖。   0 114
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-30-2018 12:09 AM
最近发表: 鱼想长大
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: