MSSS Notice Board
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: 47 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [升序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
普通主题
有新回帖。   2 143
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-30-2017 05:38 PM
最近发表: alanxu
有新回帖。   2 118
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-30-2017 05:28 PM
最近发表: alanxu
有新回帖。 热门主题。   3 270
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-30-2017 03:40 PM
最近发表: CCLL
有新回帖。   0 96
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-28-2017 02:17 PM
最近发表: 高万雨04
有新回帖。 热门主题。   8 288
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-28-2017 01:13 PM
最近发表: 雪之下的猫
有新回帖。 热门主题。   4 481
 • 1 次(票) - 平均星级: 1/5
12-28-2017 01:09 PM
最近发表: Dannie
有新回帖。   0 124
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-28-2017 12:20 AM
最近发表: xdaiab
有新回帖。   0 76
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-28-2017 12:07 AM
最近发表: xdaiab
有新回帖。   0 105
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-27-2017 03:07 PM
最近发表: 2017-MSc-Telecom
有新回帖。 热门主题。  
5 342
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-27-2017 12:59 AM
最近发表: Queenie Cheng
有新回帖。   0 115
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-25-2017 08:40 PM
最近发表: kyso
有新回帖。   1 133
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-24-2017 11:08 PM
最近发表: dream8856
有新回帖。   1 130
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-24-2017 08:08 AM
最近发表: alanxu
有新回帖。 热门主题。  
8 1,047
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-23-2017 11:26 PM
最近发表: poline3939
有新回帖。 热门主题。  
0 176
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-23-2017 08:36 PM
最近发表: mxieaa
有新回帖。   0 83
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-23-2017 02:03 PM
最近发表: iamaqiu
有新回帖。 微笑 1 135
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-22-2017 05:08 PM
最近发表: allenoel
有新回帖。 热门主题。   3 249
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-21-2017 11:38 PM
最近发表: Watson
有新回帖。 热门主题。  
1 269
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-21-2017 08:48 PM
最近发表: Joe
有新回帖。 热门主题。  
0 201
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-21-2017 03:40 PM
最近发表: 敲敲撞铃
有新回帖。   0 122
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-21-2017 02:36 PM
最近发表: M X
有新回帖。 热门主题。   0 218
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-21-2017 02:01 PM
最近发表: lammk
有新回帖。 热门主题。   0 173
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-21-2017 12:12 PM
最近发表: ly19881026
有新回帖。   0 120
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-21-2017 10:42 AM
最近发表: kyso
有新回帖。 视频 0 149
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-21-2017 10:17 AM
最近发表: 心心心adj
有新回帖。 热门主题。   6 328
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
12-20-2017 03:52 PM
最近发表: Watson
有新回帖。   1 149
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-20-2017 02:49 PM
最近发表: Queenie Cheng
有新回帖。 热门主题。  
0 253
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-20-2017 11:20 AM
最近发表: Michael Ng
有新回帖。 热门主题。   2 220
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-19-2017 11:43 PM
最近发表: Sun Ting
有新回帖。 热门主题。  
1 154
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-19-2017 10:57 PM
最近发表: echo
有新回帖。 热门主题。   1 224
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-19-2017 07:51 PM
最近发表: xp1992slz
有新回帖。 热门主题。 灯泡
1 151
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-19-2017 07:35 PM
最近发表: davidbian
有新回帖。 热门主题。   1 208
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
12-19-2017 06:33 PM
最近发表: 大白的秘密
有新回帖。   0 81
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-18-2017 11:35 PM
最近发表: 2017-MSc-Telecom
有新回帖。   1 142
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-18-2017 08:34 PM
最近发表: alanxu
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 【出租】 1月后房源出租
0 217
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-18-2017 06:57 PM
最近发表: mneos
有新回帖。 热门主题。   5 476
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-18-2017 01:42 PM
最近发表: Watson
有新回帖。 彩虹 0 147
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-18-2017 12:34 PM
最近发表: canniebb
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 【出租】 大埔仔现房
2 622
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-17-2017 10:38 PM
最近发表: MAngO311
有新回帖。 热门主题。   2 246
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-16-2017 10:52 PM
最近发表: tmp
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: