MSSS Notice Board
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: 48 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [升序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
普通主题
有新回帖。 热门主题。   3 2,841
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-03-2010 03:05 PM
最近发表: no1cooldog
有新回帖。 热门主题。 音乐 4 2,892
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-03-2010 12:03 PM
最近发表: bobcrystal
有新回帖。 热门主题。   0 1,450
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-02-2010 11:17 PM
最近发表: NiuNiu
有新回帖。 热门主题。   4 3,804
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-02-2010 12:57 PM
最近发表: sgcao
有新回帖。 热门主题。   0 1,429
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-30-2010 10:41 PM
最近发表: meld
有新回帖。 热门主题。   4 5,355
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-29-2010 11:12 PM
最近发表: FuwOo
有新回帖。 热门主题。   2 2,225
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-29-2010 03:16 PM
最近发表: lislie0330
有新回帖。 热门主题。   0 1,598
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-29-2010 11:43 AM
最近发表: bczcy
有新回帖。 热门主题。   3 3,175
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-29-2010 07:23 AM
最近发表: flylian
有新回帖。 热门主题。   0 1,466
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-28-2010 09:17 PM
最近发表: kang
有新回帖。 热门主题。  
0 1,404
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-28-2010 05:22 PM
最近发表: bluefish
有新回帖。 热门主题。   2 2,405
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-28-2010 05:15 PM
最近发表: jeansy818
有新回帖。 热门主题。   4 3,658
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-26-2010 04:14 PM
最近发表: no1cooldog
有新回帖。 热门主题。   4 5,143
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-26-2010 12:14 PM
最近发表: 冷空气
有新回帖。 热门主题。   0 1,506
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-25-2010 09:33 PM
最近发表: alan524
有新回帖。 热门主题。   0 1,304
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-25-2010 09:14 PM
最近发表: alan524
有新回帖。 热门主题。   12 8,736
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-24-2010 11:38 PM
最近发表: iamiamwujunf
有新回帖。 热门主题。   0 1,504
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-24-2010 07:57 PM
最近发表: hdzw
有新回帖。 热门主题。   0 2,410
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-23-2010 11:56 PM
最近发表: yzcmm
有新回帖。 热门主题。   1 2,000
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-22-2010 10:14 PM
最近发表: Grace
有新回帖。 热门主题。   0 1,631
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-22-2010 04:21 PM
最近发表: NiuNiu
有新回帖。 热门主题。   1 2,058
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-22-2010 02:01 PM
最近发表: lulu
有新回帖。 热门主题。   4 3,238
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-22-2010 11:49 AM
最近发表: purplewinter
有新回帖。 热门主题。   0 1,342
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-22-2010 10:27 AM
最近发表: mantou112
有新回帖。 热门主题。 悲伤 0 1,298
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-22-2010 08:48 AM
最近发表: mj23xiaoshiyu
有新回帖。 热门主题。   4 4,057
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-21-2010 09:11 PM
最近发表: leezii
有新回帖。 热门主题。   2 2,119
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-21-2010 06:45 PM
最近发表: kedeng
有新回帖。 热门主题。   0 1,264
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-21-2010 06:09 PM
最近发表: BigMonkey
有新回帖。 热门主题。   0 1,331
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-21-2010 06:03 PM
最近发表: Grace
有新回帖。 热门主题。   0 1,423
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-21-2010 06:01 PM
最近发表: BigMonkey
有新回帖。 热门主题。   0 1,455
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-21-2010 03:58 PM
最近发表: wanglu
有新回帖。 热门主题。   2 2,779
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-21-2010 03:57 PM
最近发表: mj23xiaoshiyu
有新回帖。 热门主题。   2 2,361
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-21-2010 02:49 PM
最近发表: lumian
有新回帖。 热门主题。   0 1,343
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-21-2010 02:18 PM
最近发表: ikeats
有新回帖。 热门主题。   0 1,204
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-21-2010 01:42 PM
最近发表: daoding
有新回帖。 热门主题。   0 1,409
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-21-2010 01:12 PM
最近发表: victoria
有新回帖。 热门主题。   3 3,762
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-21-2010 01:08 PM
最近发表: ericzyj
有新回帖。 热门主题。   0 1,287
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-21-2010 12:23 PM
最近发表: hkhilda
有新回帖。 热门主题。   1 2,104
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
09-21-2010 10:47 AM
最近发表: myseeing2006
有新回帖。 热门主题。   0 1,615
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-20-2010 09:46 PM
最近发表: alaxie
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: