MSSS Notice Board
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: 26 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [升序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
普通主题
有新回帖。 热门主题。   0 1,356
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-23-2010 02:23 PM
最近发表: glnlj
有新回帖。 热门主题。 彩虹 3 2,900
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-23-2010 10:03 AM
最近发表: lislie0330
有新回帖。 热门主题。   0 1,592
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-22-2010 01:42 PM
最近发表: wilwang
有新回帖。 热门主题。   0 1,450
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-22-2010 01:11 PM
最近发表: alan524
有新回帖。 热门主题。   14 11,058
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-22-2010 11:04 AM
最近发表: kangg
有新回帖。 热门主题。   2 2,427
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-21-2010 01:12 PM
最近发表: lislie0330
有新回帖。 热门主题。   6 4,514
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-21-2010 12:50 AM
最近发表: snowbulff
有新回帖。 热门主题。   0 1,368
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-20-2010 11:37 PM
最近发表: kmraptor
有新回帖。 热门主题。   1 2,287
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-20-2010 12:28 PM
最近发表: melissawmj
有新回帖。 热门主题。   0 1,497
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-19-2010 08:01 PM
最近发表: blue621
有新回帖。 热门主题。   0 1,433
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-19-2010 03:59 PM
最近发表: xiuge_chen
有新回帖。 热门主题。   3 2,845
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-19-2010 11:42 AM
最近发表: unknown
有新回帖。 热门主题。  
1 1,667
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-18-2010 05:52 PM
最近发表: jessiemao
有新回帖。 热门主题。   0 1,334
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-18-2010 04:04 PM
最近发表: ichbinyang
有新回帖。 热门主题。   2 2,675
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-18-2010 02:57 PM
最近发表: no1cooldog
有新回帖。 热门主题。   1 1,747
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-18-2010 02:31 PM
最近发表: mikeluohu
有新回帖。 热门主题。 星 2 2,311
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-18-2010 02:28 PM
最近发表: mikeluohu
有新回帖。 热门主题。   1 1,679
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-18-2010 01:52 PM
最近发表: mikeluohu
有新回帖。 热门主题。   0 1,264
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-17-2010 10:38 PM
最近发表: huzi
有新回帖。 热门主题。   0 1,375
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-17-2010 09:04 PM
最近发表: lindo
有新回帖。 热门主题。   0 1,362
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-17-2010 08:01 PM
最近发表: kmraptor
有新回帖。 热门主题。   0 1,372
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-17-2010 05:55 PM
最近发表: eeyouyou
有新回帖。 热门主题。   11 7,857
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-17-2010 01:25 PM
最近发表: Mac
有新回帖。 热门主题。 星
前往首个未读回帖 短期求租
bountyhunter
0 1,452
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-17-2010 01:21 PM
最近发表: bountyhunter
有新回帖。 热门主题。   0 1,219
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-17-2010 12:23 PM
最近发表: jjllkkhh
有新回帖。 热门主题。   1 1,871
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-16-2010 09:38 PM
最近发表: triangel
有新回帖。 热门主题。   0 1,333
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-16-2010 02:10 PM
最近发表: titaky
有新回帖。 热门主题。   0 1,322
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-14-2010 05:17 PM
最近发表: luckyboy52
有新回帖。 热门主题。  
1 1,900
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-14-2010 01:27 PM
最近发表: bigdye
有新回帖。 热门主题。  
5 3,819
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-14-2010 12:23 AM
最近发表: nightowl
有新回帖。 热门主题。   2 2,727
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-13-2010 02:38 PM
最近发表: maggiezeng
有新回帖。 热门主题。   3 3,050
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-13-2010 02:24 PM
最近发表: maggiezeng
有新回帖。 热门主题。 夸奖 0 1,241
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-13-2010 08:42 AM
最近发表: celine
有新回帖。 热门主题。   0 1,513
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-12-2010 10:28 PM
最近发表: snowbulff
有新回帖。 热门主题。   0 1,205
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-12-2010 03:07 PM
最近发表: doureme
有新回帖。 热门主题。   0 1,486
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-12-2010 11:19 AM
最近发表: nkbefore
有新回帖。 热门主题。   5 4,069
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-12-2010 11:09 AM
最近发表: timothy
有新回帖。 热门主题。   3 2,702
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-12-2010 09:03 AM
最近发表: horse_1st
有新回帖。 热门主题。 星 0 1,808
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-11-2010 11:40 PM
最近发表: benathk
有新回帖。 热门主题。   1 1,986
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-11-2010 10:49 PM
最近发表: horse_1st
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: