MSSS Notice Board
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: 东东东东海, 23 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [升序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
普通主题
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 卖4个书架
Sharon
0 1,560
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-28-2010 04:55 PM
最近发表: Sharon
有新回帖。 热门主题。   0 1,821
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
08-28-2010 02:01 PM
最近发表: phypq
有新回帖。 热门主题。 星
0 1,489
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-28-2010 01:46 AM
最近发表: rintoo
有新回帖。 热门主题。   1 2,483
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
08-27-2010 06:28 PM
最近发表: pammy
有新回帖。 热门主题。   0 1,787
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-27-2010 11:21 AM
最近发表: duonicola
有新回帖。 热门主题。   2 2,534
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-27-2010 10:42 AM
最近发表: horse_1st
有新回帖。 热门主题。   1 2,290
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-26-2010 08:39 PM
最近发表: lumian
有新回帖。 热门主题。   0 1,336
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-26-2010 01:59 PM
最近发表: ken
有新回帖。 热门主题。   0 1,712
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-26-2010 11:43 AM
最近发表: titaky
有新回帖。 热门主题。   0 1,851
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-26-2010 12:23 AM
最近发表: rintoo
有新回帖。 热门主题。   0 1,560
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-25-2010 03:46 PM
最近发表: zhiyi282
有新回帖。 热门主题。   0 1,609
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-25-2010 02:49 PM
最近发表: smallrabbit
有新回帖。 热门主题。   0 1,482
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-25-2010 01:52 PM
最近发表: 81lz
有新回帖。 热门主题。   0 1,465
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-25-2010 11:01 AM
最近发表: KingOhm
有新回帖。 热门主题。  
0 1,720
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-24-2010 11:36 PM
最近发表: toucHero
有新回帖。 热门主题。   0 1,803
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-24-2010 11:05 PM
最近发表: vicent
有新回帖。 热门主题。   3 3,145
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-24-2010 06:09 PM
最近发表: no1cooldog
有新回帖。 热门主题。   7 6,432
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-24-2010 05:15 PM
最近发表: sammijanie
有新回帖。 热门主题。   0 1,586
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-24-2010 03:50 PM
最近发表: hm04cx
有新回帖。 热门主题。   0 1,633
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-24-2010 03:11 PM
最近发表: flylian
有新回帖。 热门主题。   0 1,651
 • 1 次(票) - 平均星级: 3/5
08-24-2010 10:22 AM
最近发表: ljason
有新回帖。 热门主题。  
1 2,524
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-24-2010 12:25 AM
最近发表: vincent298
有新回帖。 热门主题。   0 1,579
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-23-2010 11:41 PM
最近发表: juicetear
有新回帖。 热门主题。   0 1,457
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-23-2010 11:38 PM
最近发表: juicetear
有新回帖。 热门主题。   1 2,360
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
08-23-2010 08:32 PM
最近发表: sunnychao
有新回帖。 热门主题。 星 0 1,812
 • 1 次(票) - 平均星级: 1/5
08-23-2010 06:33 PM
最近发表: long.qian
有新回帖。 热门主题。   0 1,465
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-23-2010 06:20 PM
最近发表: shyson
有新回帖。 热门主题。   3 2,941
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-23-2010 05:37 PM
最近发表: SPLEEM
有新回帖。 热门主题。   0 1,879
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-23-2010 04:12 PM
最近发表: onemoretime
有新回帖。 热门主题。   0 1,616
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-23-2010 02:53 PM
最近发表: june
有新回帖。 热门主题。   0 1,457
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-23-2010 01:48 PM
最近发表: Johnson
有新回帖。 热门主题。   0 1,481
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-23-2010 01:18 PM
最近发表: purlin
有新回帖。 热门主题。   0 1,469
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-23-2010 11:51 AM
最近发表: susannato
有新回帖。 热门主题。   0 1,762
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-22-2010 08:07 PM
最近发表: lulu
有新回帖。 热门主题。   1 1,888
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-22-2010 06:40 PM
最近发表: oo1
有新回帖。 热门主题。   0 1,457
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-22-2010 06:38 PM
最近发表: oo1
有新回帖。 热门主题。 心 1 2,607
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-21-2010 09:42 PM
最近发表: miamia
有新回帖。 热门主题。   0 1,611
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-21-2010 07:27 PM
最近发表: xueyudingdin
有新回帖。 热门主题。   2 2,424
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-21-2010 01:48 PM
最近发表: Jun
有新回帖。 热门主题。   0 1,539
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-20-2010 10:15 PM
最近发表: sailer
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: