MSSS Notice Board
【通知提醒】注册验证码系统已过期,注册时请在验证码处输入任意代码以完成注册!
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: rainoftime, 24 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [升序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
普通主题
有新回帖。 热门主题。   4 4,389
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-13-2011 12:36 AM
最近发表: june
有新回帖。 热门主题。   2 2,464
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-13-2011 12:11 AM
最近发表: lcx203
有新回帖。 热门主题。   0 1,345
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-12-2011 08:54 PM
最近发表: wilwang
有新回帖。 热门主题。   2 2,978
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-12-2011 03:43 PM
最近发表: kimbomu
有新回帖。 热门主题。   7 5,955
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
05-12-2011 02:23 PM
最近发表: zzffir
有新回帖。 热门主题。   0 1,677
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-11-2011 03:33 PM
最近发表: hai
有新回帖。 热门主题。   7 6,451
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-11-2011 02:10 PM
最近发表: wumian
有新回帖。 热门主题。   6 6,207
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
05-11-2011 11:06 AM
最近发表: glnlj
有新回帖。 热门主题。   0 1,345
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-11-2011 10:52 AM
最近发表: linruzhou
有新回帖。 热门主题。   4 3,784
 • 1 次(票) - 平均星级: 4/5
05-11-2011 09:45 AM
最近发表: zzx8411
有新回帖。 热门主题。   0 1,202
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-10-2011 07:31 PM
最近发表: tjcxs1986
有新回帖。 热门主题。  
1 1,796
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-10-2011 01:23 PM
最近发表: davidcarr
有新回帖。 热门主题。  
1 1,946
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-10-2011 11:31 AM
最近发表: 暖暖内含光
有新回帖。 热门主题。   1 1,989
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-10-2011 09:40 AM
最近发表: forlove
有新回帖。 热门主题。   0 1,417
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-09-2011 01:37 PM
最近发表: purlin
有新回帖。 热门主题。   0 1,679
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
05-09-2011 01:03 PM
最近发表: tonny
有新回帖。 热门主题。   0 1,345
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-09-2011 11:42 AM
最近发表: 我爱星期天
有新回帖。 热门主题。   2 2,879
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-08-2011 02:09 PM
最近发表: bt4ever
有新回帖。 热门主题。 灯泡 3 4,397
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-07-2011 07:09 PM
最近发表: happyme
有新回帖。 热门主题。   1 2,871
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-07-2011 02:42 PM
最近发表: winniewinnie
有新回帖。 热门主题。 星 10 10,092
 • 1 次(票) - 平均星级: 1/5
05-07-2011 01:55 PM
最近发表: believezx
有新回帖。 热门主题。   2 3,087
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-06-2011 06:21 PM
最近发表: aegean
有新回帖。 热门主题。   0 1,923
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-06-2011 06:14 PM
最近发表: aegean
有新回帖。 热门主题。   1 2,667
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-06-2011 05:07 PM
最近发表: linconi
有新回帖。 热门主题。   0 1,958
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-06-2011 04:40 PM
最近发表: zcjwh
有新回帖。 热门主题。   4 5,357
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-06-2011 04:37 PM
最近发表: zcjwh
有新回帖。 热门主题。 星 0 1,549
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-06-2011 10:37 AM
最近发表: believezx
有新回帖。 热门主题。   3 3,519
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-06-2011 10:24 AM
最近发表: believezx
有新回帖。 热门主题。   0 1,345
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-05-2011 10:47 PM
最近发表: jxkl
有新回帖。 热门主题。   0 1,517
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-05-2011 05:25 PM
最近发表: mehippo
有新回帖。 热门主题。   0 1,467
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-05-2011 03:10 PM
最近发表: 迷你狐
有新回帖。 热门主题。   1 2,048
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-04-2011 12:07 PM
最近发表: doureme
有新回帖。 热门主题。   0 1,633
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-03-2011 08:40 PM
最近发表: J.YS
有新回帖。 热门主题。   1 2,349
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-03-2011 04:00 PM
最近发表: wind777
有新回帖。 热门主题。   1 2,153
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-03-2011 11:54 AM
最近发表: rubywang
有新回帖。 热门主题。   2 2,335
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-03-2011 11:34 AM
最近发表: 我爱星期天
有新回帖。 热门主题。   1 2,169
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-02-2011 02:12 PM
最近发表: yysheep
有新回帖。 热门主题。   0 1,536
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-02-2011 09:53 AM
最近发表: truening
有新回帖。 热门主题。   0 1,590
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-01-2011 10:58 PM
最近发表: harry715
有新回帖。 热门主题。   4 3,655
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-01-2011 09:39 PM
最近发表: lcwin
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: