MSSS Notice Board
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: kyso, 18 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [升序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
普通主题
有新回帖。 热门主题。   0 1,559
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-13-2010 04:20 PM
最近发表: mercurialer
有新回帖。 热门主题。   2 2,519
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-13-2010 10:44 AM
最近发表: horse_1st
有新回帖。 热门主题。   2 3,083
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-12-2010 08:08 PM
最近发表: horse_1st
有新回帖。 热门主题。   0 1,844
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-12-2010 11:37 AM
最近发表: kedeng
有新回帖。 热门主题。   0 1,733
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-12-2010 11:17 AM
最近发表: sea
有新回帖。 热门主题。   0 1,804
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-12-2010 09:54 AM
最近发表: nothingi
有新回帖。 热门主题。   0 2,426
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-12-2010 09:17 AM
最近发表: ssliu
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 搬家甩卖
wasabiyip
2 2,798
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-12-2010 12:38 AM
最近发表: sunnychao
有新回帖。 热门主题。   0 1,669
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-11-2010 09:24 PM
最近发表: palmer297
有新回帖。 热门主题。   0 1,634
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-11-2010 08:45 PM
最近发表: xialala
有新回帖。 热门主题。   2 3,245
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-11-2010 05:27 PM
最近发表: cccwj123
有新回帖。 热门主题。  
0 1,827
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-11-2010 04:51 PM
最近发表: bluefish
有新回帖。 热门主题。   3 3,258
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-11-2010 12:40 PM
最近发表: cccwj123
有新回帖。 热门主题。   2 2,525
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-11-2010 10:56 AM
最近发表: titaky
有新回帖。 热门主题。   0 1,843
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-10-2010 11:06 PM
最近发表: chestersympa
有新回帖。 热门主题。   3 4,456
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-10-2010 01:39 PM
最近发表: Grace
有新回帖。 热门主题。   0 2,065
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-10-2010 02:57 AM
最近发表: sunnychao
有新回帖。 热门主题。   0 1,663
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-09-2010 08:13 PM
最近发表: horse_1st
有新回帖。 热门主题。   1 2,654
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-09-2010 06:07 PM
最近发表: lislie0330
有新回帖。 热门主题。   1 2,675
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-09-2010 05:41 PM
最近发表: lislie0330
有新回帖。 热门主题。   0 2,094
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-09-2010 03:24 PM
最近发表: 临界压
有新回帖。 热门主题。   3 3,952
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-09-2010 02:46 PM
最近发表: zhiyi282
有新回帖。 热门主题。   0 1,980
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-08-2010 02:10 PM
最近发表: jackie20008
有新回帖。 热门主题。   2 3,335
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-08-2010 10:29 AM
最近发表: horse_1st
有新回帖。 热门主题。   1 2,896
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-08-2010 12:16 AM
最近发表: wangjing87122
有新回帖。 热门主题。   0 2,923
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-07-2010 08:11 PM
最近发表: panlf
有新回帖。 热门主题。   0 2,177
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-06-2010 05:55 PM
最近发表: liuhui
有新回帖。 热门主题。   0 3,657
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-06-2010 03:16 PM
最近发表: hahafish123
有新回帖。 热门主题。 心 1 2,730
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-05-2010 09:12 AM
最近发表: LiBoy
有新回帖。 热门主题。   0 2,701
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-04-2010 12:32 PM
最近发表: kmraptor
有新回帖。 热门主题。   0 2,157
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-04-2010 08:41 AM
最近发表: coolwater
有新回帖。 热门主题。   0 2,118
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-03-2010 10:59 PM
最近发表: gobin
有新回帖。 热门主题。   0 2,163
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-03-2010 10:56 PM
最近发表: Eyre
有新回帖。 热门主题。   1 2,666
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-18-2010 04:38 PM
最近发表: 我是苏丹
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: