MSSS Notice Board
【通知提醒】注册验证码系统已过期,注册时请在验证码处输入任意代码以完成注册!
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: kyso, Ooouge, 31 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [升序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
普通主题
有新回帖。   0 79
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-22-2018 07:20 AM
最近发表: kyso
有新回帖。 热门主题。  
5 1,551
 • 1 次(票) - 平均星级: 1/5
05-21-2018 09:28 PM
最近发表: Miff
有新回帖。   1 109
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-21-2018 03:12 PM
最近发表: Torikul
有新回帖。   0 112
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-21-2018 02:54 PM
最近发表: Richard_1
有新回帖。   0 87
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-21-2018 12:12 PM
最近发表: TAY
有新回帖。   0 83
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-21-2018 07:23 AM
最近发表: kyso
有新回帖。 热门主题。 灯泡 0 192
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-20-2018 10:51 PM
最近发表: Ooouge
有新回帖。 热门主题。   0 184
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-20-2018 09:52 PM
最近发表: qingfeng
有新回帖。 热门主题。 心
3 866
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-20-2018 08:34 PM
最近发表: njserena
有新回帖。 热门主题。  
1 209
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-20-2018 02:16 PM
最近发表: mask
有新回帖。 热门主题。 心 2 365
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-20-2018 11:40 AM
最近发表: little
有新回帖。 热门主题。   1 313
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-20-2018 12:03 AM
最近发表: 华东理工的伊万大帝
有新回帖。 热门主题。 大笑 0 167
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-19-2018 09:33 PM
最近发表: 心心心adj
有新回帖。 热门主题。  
2 228
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
05-19-2018 09:27 PM
最近发表: Rickygood
有新回帖。 热门主题。  
5 212
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-19-2018 09:21 PM
最近发表: yuer
有新回帖。 热门主题。  
4 307
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-19-2018 09:19 PM
最近发表: xdaiab
有新回帖。 热门主题。   2 599
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
05-19-2018 07:01 PM
最近发表: cnxiekun
有新回帖。 热门主题。  
7 1,125
 • 1 次(票) - 平均星级: 3/5
05-19-2018 06:31 PM
最近发表: huangzz119
有新回帖。   0 107
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-19-2018 02:17 PM
最近发表: LarryYE
有新回帖。 热门主题。  
0 178
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-19-2018 11:41 AM
最近发表: Chen_1021
有新回帖。 热门主题。   1 194
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-19-2018 12:37 AM
最近发表: milan
有新回帖。 热门主题。   9 755
 • 1 次(票) - 平均星级: 1/5
05-18-2018 11:48 PM
最近发表: jinjinlu
有新回帖。 热门主题。   1 426
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-18-2018 11:22 PM
最近发表: youngg07
有新回帖。   0 111
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
05-18-2018 07:56 PM
最近发表: kzhangak
有新回帖。 热门主题。   1 221
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
05-18-2018 04:22 PM
最近发表: DennyDing
有新回帖。   1 120
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-18-2018 02:47 PM
最近发表: Torikul
有新回帖。 热门主题。  
1 347
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-18-2018 02:10 PM
最近发表: icool4er
有新回帖。 热门主题。   2 219
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-18-2018 01:46 PM
最近发表: fosiv
有新回帖。   0 63
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-18-2018 01:06 PM
最近发表: yitouda
有新回帖。 热门主题。 彩虹 3 644
 • 1 次(票) - 平均星级: 1/5
05-18-2018 11:08 AM
最近发表: fosiv
有新回帖。 热门主题。   0 183
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-18-2018 02:35 AM
最近发表: 小紫苏
有新回帖。 热门主题。  
4 715
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-17-2018 02:18 PM
最近发表: Michael Ng
有新回帖。   0 96
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-17-2018 01:35 PM
最近发表: Arisa
有新回帖。 热门主题。  
0 297
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-16-2018 11:21 PM
最近发表: Czhang
有新回帖。   0 131
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-16-2018 03:02 PM
最近发表: kyso
有新回帖。 热门主题。  
0 153
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-16-2018 11:18 AM
最近发表: Stephanie792
有新回帖。   0 149
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-16-2018 10:47 AM
最近发表: Yang Li
有新回帖。 热门主题。 眨眼
2 1,469
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
05-16-2018 09:41 AM
最近发表: ivannahhhhh
有新回帖。 热门主题。   3 195
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
05-16-2018 09:35 AM
最近发表: sowei
有新回帖。 热门主题。  
5 347
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-16-2018 09:33 AM
最近发表: cicilia
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: