MSSS Notice Board
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: Vincytulips, 13 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [升序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
普通主题
有新回帖。   1 145
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-17-2017 01:50 AM
最近发表: Vincytulips
有新回帖。   0 111
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-16-2017 11:20 PM
最近发表: ilightblue
有新回帖。   1 107
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-16-2017 06:20 PM
最近发表: lovemekiki
有新回帖。  
0 149
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-16-2017 06:07 PM
最近发表: ilightblue
有新回帖。  
前往首个未读回帖 【出租】 即日起短租
0 137
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-16-2017 09:30 AM
最近发表: Ftian
有新回帖。 热门主题。   1 296
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-15-2017 09:37 PM
最近发表: 东东东东海
有新回帖。 热门主题。   1 176
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-15-2017 07:47 PM
最近发表: AaronChen
有新回帖。 热门主题。  
11 902
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-15-2017 01:20 PM
最近发表: Chloell
有新回帖。 热门主题。   1 224
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-15-2017 09:53 AM
最近发表: zss
有新回帖。   0 116
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-15-2017 09:20 AM
最近发表: samm
有新回帖。 热门主题。  
1 181
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-15-2017 07:27 AM
最近发表: Emily_cott
有新回帖。 热门主题。 星
5 400
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
09-14-2017 04:00 PM
最近发表: jlinam
有新回帖。 热门主题。   0 316
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-14-2017 02:58 PM
最近发表: wiselay
有新回帖。  
0 91
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-13-2017 07:20 PM
最近发表: 张紫色风
有新回帖。   0 95
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-13-2017 07:10 PM
最近发表: 张紫色风
有新回帖。 热门主题。 彩虹 1 207
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-13-2017 01:53 PM
最近发表: 天天看窗外
有新回帖。 热门主题。   17 1,946
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-10-2017 10:05 PM
最近发表: mrchris
有新回帖。 热门主题。   1 535
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-10-2017 05:12 PM
最近发表: Vincytulips
有新回帖。 热门主题。   2 286
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-10-2017 05:02 PM
最近发表: Vincytulips
有新回帖。 热门主题。   2 471
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-08-2017 11:32 AM
最近发表: silence_cm123
有新回帖。 热门主题。  
0 197
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-07-2017 11:06 PM
最近发表: wangtoowang
有新回帖。 热门主题。   2 383
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-07-2017 04:25 PM
最近发表: petitidiot
有新回帖。 热门主题。   1 397
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-06-2017 12:31 PM
最近发表: sfangab
有新回帖。 热门主题。   2 361
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-06-2017 04:52 AM
最近发表: hiker
有新回帖。   0 82
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-05-2017 04:56 PM
最近发表: JINYANG
有新回帖。   1 132
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-05-2017 03:33 PM
最近发表: wind_from_sea_hi
有新回帖。  
0 139
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-05-2017 12:10 AM
最近发表: tpztpztpz
有新回帖。 星
0 148
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-05-2017 12:03 AM
最近发表: tpztpztpz
有新回帖。 热门主题。   0 176
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-04-2017 10:22 PM
最近发表: kyso
有新回帖。   0 79
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-02-2017 09:44 PM
最近发表: Runzy
有新回帖。 热门主题。   0 242
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-02-2017 07:26 PM
最近发表: mengxy
有新回帖。 热门主题。   5 522
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-02-2017 06:49 PM
最近发表: Asenday
有新回帖。 热门主题。   0 169
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-02-2017 05:48 PM
最近发表: hfxuepeng
有新回帖。 热门主题。   0 240
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-02-2017 04:44 PM
最近发表: Grumps
有新回帖。   0 76
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-02-2017 12:44 PM
最近发表: runfa
有新回帖。 热门主题。   0 212
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-02-2017 11:58 AM
最近发表: HelloWorld
有新回帖。 热门主题。  
0 189
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-02-2017 09:18 AM
最近发表: gracezhang
有新回帖。   0 118
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-01-2017 11:08 PM
最近发表: wangkaidi
有新回帖。 热门主题。  
2 289
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-01-2017 05:18 PM
最近发表: Grumps
有新回帖。   0 84
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-31-2017 09:27 PM
最近发表: daxia
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: