MSSS Notice Board
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: 32 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [升序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
普通主题
有新回帖。   0 65
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-14-2018 08:04 PM
最近发表: coffinchen
有新回帖。   0 56
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-14-2018 04:17 PM
最近发表: 雷鸿儿
有新回帖。 热门主题。 震惊
前往首个未读回帖 【求租】 三月初到七月底
5 354
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
01-14-2018 12:03 PM
最近发表: nb9s
有新回帖。   0 82
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-14-2018 11:32 AM
最近发表: fff
有新回帖。 热门主题。 舔舌头 2 307
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
01-14-2018 08:27 AM
最近发表: 一只硕鼠
有新回帖。   0 132
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-13-2018 11:46 PM
最近发表: msss000
有新回帖。 热门主题。  
1 240
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
01-12-2018 10:25 PM
最近发表: 陈先森
有新回帖。   0 79
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-12-2018 03:19 PM
最近发表: 求学生
有新回帖。   0 59
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-12-2018 10:11 AM
最近发表: je1234
有新回帖。   1 103
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-12-2018 09:55 AM
最近发表: je1234
有新回帖。 热门主题。   4 399
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-12-2018 09:46 AM
最近发表: je1234
有新回帖。 热门主题。   0 202
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-11-2018 09:47 PM
最近发表: sisyphusv
有新回帖。 热门主题。  
9 1,504
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-11-2018 02:16 PM
最近发表: jinjinlu
有新回帖。  
前往首个未读回帖 【出租】 已租
0 143
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
01-11-2018 11:04 AM
最近发表: Arthas
有新回帖。   0 56
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-10-2018 04:07 PM
最近发表: HelloWorld
有新回帖。 热门主题。  
0 158
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-10-2018 02:59 PM
最近发表: haidaoxiaofei
有新回帖。 热门主题。   1 259
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-09-2018 08:42 PM
最近发表: hiker
有新回帖。   1 140
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-09-2018 04:51 PM
最近发表: szbbob
有新回帖。 热门主题。   8 461
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-09-2018 03:49 PM
最近发表: xjt779
有新回帖。   0 105
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-09-2018 11:52 AM
最近发表: Ruilu
有新回帖。   0 105
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-09-2018 08:49 AM
最近发表: lammk
有新回帖。   0 48
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-09-2018 08:39 AM
最近发表: lammk
有新回帖。 热门主题。 彩虹
0 209
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
01-07-2018 03:27 PM
最近发表: craspider
有新回帖。   0 78
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-06-2018 06:53 PM
最近发表: Sinara
有新回帖。 热门主题。  
0 243
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-06-2018 02:42 PM
最近发表: mengxy
有新回帖。 热门主题。   2 255
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-06-2018 01:04 PM
最近发表: alanxu
有新回帖。 热门主题。   0 161
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
01-06-2018 12:25 AM
最近发表: xuzjaaa
有新回帖。   0 63
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-05-2018 02:46 PM
最近发表: willfeng24
有新回帖。   0 75
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-05-2018 02:02 PM
最近发表: AnnYaoyao
有新回帖。 热门主题。 照片
20 13,341
 • 4 次(票) - 平均星级: 2.25/5
01-05-2018 11:55 AM
最近发表: lee
有新回帖。  
0 118
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-04-2018 09:45 PM
最近发表: bqyj6
有新回帖。 热门主题。   2 254
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-04-2018 07:48 PM
最近发表: lazydomino
有新回帖。 热门主题。  
0 246
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-04-2018 01:14 PM
最近发表: Michael Ng
有新回帖。 热门主题。   1 286
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-04-2018 09:19 AM
最近发表: sisisiyuyuyu
有新回帖。 热门主题。 夸奖 0 219
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-03-2018 09:52 PM
最近发表: jsjhchengyu
有新回帖。   0 147
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-03-2018 03:28 PM
最近发表: Torikul
有新回帖。 热门主题。   2 362
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-02-2018 05:34 PM
最近发表: 1159079785
有新回帖。 热门主题。   0 233
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-02-2018 04:30 PM
最近发表: fff
有新回帖。   0 109
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
01-02-2018 03:28 PM
最近发表: Emily_cott
有新回帖。 热门主题。   0 174
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-02-2018 02:44 PM
最近发表: M X
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: