MSSS Notice Board
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: 32 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [升序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
普通主题
有新回帖。 热门主题。   0 164
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-10-2017 10:26 PM
最近发表: Zhouru
有新回帖。   0 100
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-10-2017 01:50 PM
最近发表: ceestvelo
有新回帖。 热门主题。   1 459
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-09-2017 11:54 PM
最近发表: stianab
有新回帖。 热门主题。   5 423
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-09-2017 10:39 PM
最近发表: itseileenhan
有新回帖。 热门主题。   0 207
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-09-2017 11:59 AM
最近发表: yuuyeeli113
有新回帖。 热门主题。   2 264
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-09-2017 09:21 AM
最近发表: Philiplee
有新回帖。   0 131
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-09-2017 12:35 AM
最近发表: cocozheng0716
有新回帖。   0 84
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-09-2017 12:04 AM
最近发表: yuerrrrr
有新回帖。   0 72
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-08-2017 07:56 PM
最近发表: Atser
有新回帖。   0 70
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-08-2017 05:52 PM
最近发表: unhealthy
有新回帖。 热门主题。   0 178
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-07-2017 05:12 PM
最近发表: yfyangustc
有新回帖。 热门主题。   0 213
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-07-2017 12:52 AM
最近发表: wpb
有新回帖。 热门主题。  
0 244
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-06-2017 09:34 PM
最近发表: Gosomewhere
有新回帖。 热门主题。   1 226
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-06-2017 09:33 PM
最近发表: 一年四季
有新回帖。   0 135
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-06-2017 12:32 PM
最近发表: Regina
有新回帖。   0 148
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-05-2017 08:29 PM
最近发表: yfyangustc
有新回帖。   0 133
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-05-2017 03:35 PM
最近发表: kyso
有新回帖。 热门主题。   1 153
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-05-2017 01:15 PM
最近发表: Derek Lee
有新回帖。   0 81
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-04-2017 11:28 PM
最近发表: Sun Ting
有新回帖。   1 142
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-04-2017 06:38 PM
最近发表: 东东东东海
有新回帖。 热门主题。   1 258
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-03-2017 04:19 PM
最近发表: 中二鲁鲁修
有新回帖。 热门主题。  
1 233
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-03-2017 09:54 AM
最近发表: littlebooks
有新回帖。 热门主题。   3 663
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-01-2017 10:41 PM
最近发表: hiker
有新回帖。 热门主题。   2 227
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
11-01-2017 10:00 PM
最近发表: Feng
有新回帖。 热门主题。  
6 712
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-31-2017 05:53 PM
最近发表: poline3939
有新回帖。 热门主题。   2 383
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-30-2017 11:29 PM
最近发表: zljyct
有新回帖。 热门主题。   0 245
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-29-2017 10:11 PM
最近发表: AnnYaoyao
有新回帖。   1 130
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-29-2017 02:37 AM
最近发表: Derek Lee
有新回帖。   0 126
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-28-2017 09:42 PM
最近发表: TIANBATUA
有新回帖。 热门主题。   3 403
 • 2 次(票) - 平均星级: 3/5
10-27-2017 05:53 PM
最近发表: Tanpoem
有新回帖。 热门主题。  
3 543
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-27-2017 01:00 AM
最近发表: yummy
有新回帖。 热门主题。   0 232
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-26-2017 02:06 PM
最近发表: MMMLLL
有新回帖。 热门主题。   1 157
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-24-2017 01:25 PM
最近发表: wind_from_sea_hi
有新回帖。 热门主题。   0 208
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-24-2017 08:57 AM
最近发表: lammk
有新回帖。   0 145
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-23-2017 10:58 AM
最近发表: ngl飞鸟
有新回帖。 热门主题。   0 280
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-22-2017 11:29 PM
最近发表: Derek Lee
有新回帖。 热门主题。   0 162
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-22-2017 06:43 PM
最近发表: kathleen37
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 【求租】 短租单间
1 300
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
10-21-2017 06:31 PM
最近发表: zhuchunlei1985@163.com
有新回帖。   0 127
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-21-2017 06:10 PM
最近发表: afralee
有新回帖。   0 103
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-21-2017 02:55 PM
最近发表: zhuchunlei1985@163.com
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: