MSSS Notice Board
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: 33 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 [升序] 评分 最近发表
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
重要主题
有新回帖。 热门主题。 感叹 23 87,060
 • 9 次(票) - 平均星级: 4.11/5
01-20-2018 06:19 PM
最近发表: snape1035
有新回帖。 热门主题。 感叹 35 85,271
 • 25 次(票) - 平均星级: 3.2/5
11-13-2015 10:48 AM
最近发表: nicklgy
有新回帖。 热门主题。   0 40,454
 • 22 次(票) - 平均星级: 3.27/5
07-22-2010 11:02 PM
最近发表: luyouyuan
有新回帖。 热门主题。   27 19,231
 • 8 次(票) - 平均星级: 4/5
02-13-2017 09:19 PM
最近发表: siyi
有新回帖。 热门主题。 感叹 3 6,568
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
06-13-2016 10:57 PM
最近发表: q122146113
有新回帖。 热门主题。 星 0 6,205
 • 12 次(票) - 平均星级: 3.17/5
04-24-2012 01:38 AM
最近发表: wliab
有新回帖。 热门主题。   7 6,136
 • 4 次(票) - 平均星级: 3.5/5
01-28-2016 10:50 PM
最近发表: nature24
有新回帖。 热门主题。 星 0 4,987
 • 16 次(票) - 平均星级: 3.06/5
04-25-2012 07:48 PM
最近发表: sweet_cathy
有新回帖。 热门主题。   1 4,465
 • 7 次(票) - 平均星级: 3.71/5
04-14-2015 10:20 PM
最近发表: yyman414
有新回帖。 热门主题。  
6 3,398
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
04-29-2017 09:41 AM
最近发表: Apollo
有新回帖。 热门主题。   4 3,255
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-24-2016 05:06 PM
最近发表: tmp
普通主题
有新回帖。 热门主题。 心
102 152,628
 • 5 次(票) - 平均星级: 3.4/5
07-10-2012 04:19 PM
最近发表: cjswywy
有新回帖。 热门主题。 彩虹 86 38,237
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
03-03-2014 09:15 AM
最近发表: joting
有新回帖。 热门主题。   25 31,812
 • 1 次(票) - 平均星级: 4/5
04-19-2012 10:48 PM
最近发表: summer
有新回帖。 热门主题。  
49 25,736
 • 1 次(票) - 平均星级: 4/5
07-31-2013 05:50 PM
最近发表: life2ec
有新回帖。 热门主题。  
16 22,517
 • 1 次(票) - 平均星级: 1/5
06-06-2016 08:31 PM
最近发表: hyaoab
有新回帖。 热门主题。 彩虹
37 22,155
 • 9 次(票) - 平均星级: 2.56/5
05-25-2013 05:01 PM
最近发表: applewwwing
有新回帖。 热门主题。  
22 19,135
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-05-2011 12:31 AM
最近发表: no1cooldog
有新回帖。 热门主题。   23 18,104
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
04-10-2012 03:20 PM
最近发表: aiwawen
有新回帖。 热门主题。   12 17,716
 • 5 次(票) - 平均星级: 3.2/5
04-25-2012 12:35 AM
最近发表: root
有新回帖。 热门主题。 震惊 13 17,384
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-21-2015 11:55 PM
最近发表: bs25
有新回帖。 热门主题。   19 14,793
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
01-18-2012 10:33 PM
最近发表: stevenfeicn
有新回帖。 热门主题。   10 14,777
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-26-2015 08:42 PM
最近发表: nature24
有新回帖。 热门主题。   2 14,538
 • 3 次(票) - 平均星级: 3.67/5
02-27-2011 04:27 AM
最近发表: sgcao
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 【出租】 已经租出,谢谢关注 (分页: 1 2 3 )
20 14,425
 • 4 次(票) - 平均星级: 3/5
06-14-2013 11:49 AM
最近发表: 1211211s
有新回帖。 热门主题。   21 14,173
 • 2 次(票) - 平均星级: 3/5
07-24-2012 11:38 PM
最近发表: casper
有新回帖。 热门主题。  
0 14,153
 • 5 次(票) - 平均星级: 2/5
11-09-2011 04:56 PM
最近发表: luyouyuan
有新回帖。 热门主题。   16 14,016
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
10-09-2010 11:51 AM
最近发表: hero55
有新回帖。 热门主题。 照片
20 13,827
 • 4 次(票) - 平均星级: 2.25/5
01-05-2018 11:55 AM
最近发表: lee
有新回帖。 热门主题。 灯泡
40 13,621
 • 4 次(票) - 平均星级: 2/5
07-12-2015 10:23 PM
最近发表: 毛毛Alice
有新回帖。 热门主题。 照片 10 13,538
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
05-21-2012 12:10 PM
最近发表: 卡卡鱼22
有新回帖。 热门主题。  
20 13,396
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-05-2012 04:23 PM
最近发表: fish2079
有新回帖。 热门主题。  
15 13,385
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
07-27-2011 10:30 PM
最近发表: lili524
有新回帖。 热门主题。   9 13,365
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-30-2011 05:02 PM
最近发表: ALL EN
有新回帖。 热门主题。 彩虹
24 13,198
 • 2 次(票) - 平均星级: 3/5
06-03-2015 08:35 PM
最近发表: 大舊_ZHANG
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 已出 (分页: 1 2 3 )
20 12,538
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-30-2014 03:47 PM
最近发表: jsssd001
有新回帖。 热门主题。  
17 12,517
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-17-2011 05:04 PM
最近发表: lcx203
有新回帖。 热门主题。  
26 12,500
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-05-2013 03:52 PM
最近发表: proleen
有新回帖。 热门主题。   10 12,178
 • 1 次(票) - 平均星级: 1/5
06-29-2011 09:19 PM
最近发表: lpust
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 【出租】 【已出租】 (分页: 1 2 )
18 12,144
 • 6 次(票) - 平均星级: 2.17/5
07-03-2014 01:37 PM
最近发表: qiteyia
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: