MSSS Notice Board
【通知提醒】注册验证码系统已过期,注册时请在验证码处输入任意代码以完成注册!
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: little, 28 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 [降序] / 作者 回复数 人气 评分 最近发表
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
重要主题
有新回帖。 热门主题。  
6 4,496
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
04-29-2017 09:41 AM
最近发表: Apollo
有新回帖。 热门主题。   1 6,416
 • 7 次(票) - 平均星级: 3.71/5
04-14-2015 10:20 PM
最近发表: yyman414
有新回帖。 热门主题。   27 22,652
 • 8 次(票) - 平均星级: 4/5
02-13-2017 09:19 PM
最近发表: siyi
有新回帖。 热门主题。 感叹 3 7,873
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
06-13-2016 10:57 PM
最近发表: q122146113
有新回帖。 热门主题。 星 0 6,742
 • 12 次(票) - 平均星级: 3.17/5
04-24-2012 01:38 AM
最近发表: wliab
有新回帖。 热门主题。   7 7,237
 • 4 次(票) - 平均星级: 3.5/5
01-28-2016 10:50 PM
最近发表: nature24
有新回帖。 热门主题。   4 4,191
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-24-2016 05:06 PM
最近发表: tmp
有新回帖。 热门主题。 星 0 5,678
 • 16 次(票) - 平均星级: 3.06/5
04-25-2012 07:48 PM
最近发表: sweet_cathy
有新回帖。 热门主题。   0 41,068
 • 22 次(票) - 平均星级: 3.27/5
07-22-2010 11:02 PM
最近发表: luyouyuan
有新回帖。 热门主题。 感叹 35 89,143
 • 25 次(票) - 平均星级: 3.2/5
11-13-2015 10:48 AM
最近发表: nicklgy
有新回帖。 热门主题。 感叹 24 92,228
 • 10 次(票) - 平均星级: 4.2/5
03-19-2018 03:43 PM
最近发表: nature24
普通主题
有新回帖。 热门主题。   1 1,877
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-26-2012 03:30 PM
最近发表: 楊孟霖
有新回帖。 热门主题。 震惊 0 1,318
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-12-2012 10:59 PM
最近发表: Andy Niu
有新回帖。 热门主题。  
8 5,532
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-09-2012 08:29 PM
最近发表: monatte
有新回帖。 热门主题。 灯泡 2 3,490
 • 2 次(票) - 平均星级: 2/5
06-14-2017 11:37 PM
最近发表: Miff
有新回帖。 热门主题。   0 1,136
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-02-2013 12:05 AM
最近发表: Find_a_room
有新回帖。 热门主题。  
1 858
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-01-2016 09:15 AM
最近发表: emmazx
有新回帖。 热门主题。  
0 254
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-15-2018 07:14 PM
最近发表: srishtie
有新回帖。 热门主题。   5 1,772
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-04-2017 10:12 PM
最近发表: Edwardup
有新回帖。 热门主题。   0 1,323
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-20-2014 09:25 AM
最近发表: fs4hey
有新回帖。 热门主题。   0 1,423
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-31-2013 07:27 PM
最近发表: qadair
有新回帖。 热门主题。   0 1,896
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-31-2010 12:55 PM
最近发表: mikeluohu
有新回帖。 热门主题。 星 1 1,836
 • 2 次(票) - 平均星级: 3/5
05-21-2013 11:19 PM
最近发表: 楼主的故事
有新回帖。 热门主题。   2 2,912
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-01-2010 10:51 PM
最近发表: mikeluohu
有新回帖。 热门主题。   3 890
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-21-2017 02:48 PM
最近发表: zixinnn
有新回帖。 热门主题。 照片 0 221
 • 1 次(票) - 平均星级: 1/5
06-03-2018 05:40 PM
最近发表: 高万雨04
有新回帖。   0 88
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-24-2018 11:04 AM
最近发表: 高万雨04
有新回帖。   0 78
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
06-23-2018 12:32 PM
最近发表: TalenChen
有新回帖。 热门主题。   0 246
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-10-2018 07:25 PM
最近发表: TalenChen
有新回帖。 热门主题。   0 239
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-13-2018 01:19 PM
最近发表: Jonathan_Livingston
有新回帖。 彩虹 0 61
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-04-2018 01:17 PM
最近发表: Cindy
有新回帖。 热门主题。   1 1,042
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
06-13-2016 04:24 PM
最近发表: Enzo Fu
有新回帖。   0 123
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-29-2018 03:50 PM
最近发表: 高万雨04
有新回帖。 热门主题。  
0 205
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-19-2018 03:12 PM
最近发表: hkust -木鱼
有新回帖。 热门主题。   0 1,151
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-28-2013 08:02 PM
最近发表: qadair
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 【出租】 $2000 單間
0 1,284
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-10-2013 06:14 PM
最近发表: nokia99
有新回帖。 热门主题。   3 879
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
04-26-2017 10:00 AM
最近发表: sfuaa
有新回帖。 热门主题。  
3 814
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
05-03-2018 09:48 PM
最近发表: Huang
有新回帖。 热门主题。 心
2 4,993
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-09-2011 09:28 PM
最近发表: cccwj123
有新回帖。 热门主题。   0 1,971
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-19-2011 08:54 PM
最近发表: wilwang
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: