MSSS Notice Board
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: 17 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 [降序] / 作者 回复数 人气 评分 最近发表
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
重要主题
有新回帖。 热门主题。  
6 2,876
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
04-29-2017 09:41 AM
最近发表: Apollo
有新回帖。 热门主题。   1 3,991
 • 7 次(票) - 平均星级: 3.71/5
04-14-2015 10:20 PM
最近发表: yyman414
有新回帖。 热门主题。   27 17,117
 • 8 次(票) - 平均星级: 4/5
02-13-2017 09:19 PM
最近发表: siyi
有新回帖。 热门主题。 感叹 3 5,734
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
06-13-2016 10:57 PM
最近发表: q122146113
有新回帖。 热门主题。 星 0 5,906
 • 12 次(票) - 平均星级: 3.17/5
04-24-2012 01:38 AM
最近发表: wliab
有新回帖。 热门主题。   7 5,437
 • 3 次(票) - 平均星级: 3.67/5
01-28-2016 10:50 PM
最近发表: nature24
有新回帖。 热门主题。   4 2,757
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-24-2016 05:06 PM
最近发表: tmp
有新回帖。 热门主题。 星 0 4,609
 • 15 次(票) - 平均星级: 3.07/5
04-25-2012 07:48 PM
最近发表: sweet_cathy
有新回帖。 热门主题。   0 40,098
 • 21 次(票) - 平均星级: 3.29/5
07-22-2010 11:02 PM
最近发表: luyouyuan
有新回帖。 热门主题。 感叹 35 82,111
 • 25 次(票) - 平均星级: 3.2/5
11-13-2015 10:48 AM
最近发表: nicklgy
有新回帖。 热门主题。 感叹 20 83,981
 • 9 次(票) - 平均星级: 4.11/5
09-04-2016 11:41 PM
最近发表: mathegao
普通主题
有新回帖。 热门主题。   1 1,523
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-26-2012 03:30 PM
最近发表: 楊孟霖
有新回帖。 热门主题。 震惊 0 1,175
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-12-2012 10:59 PM
最近发表: Andy Niu
有新回帖。 热门主题。  
8 5,025
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-09-2012 08:29 PM
最近发表: monatte
有新回帖。 热门主题。 灯泡 2 3,034
 • 2 次(票) - 平均星级: 2/5
06-14-2017 11:37 PM
最近发表: Miff
有新回帖。 热门主题。   0 945
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-02-2013 12:05 AM
最近发表: Find_a_room
有新回帖。 热门主题。  
1 626
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-01-2016 09:15 AM
最近发表: emmazx
有新回帖。 热门主题。   5 1,384
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-04-2017 10:12 PM
最近发表: Edwardup
有新回帖。 热门主题。   0 977
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-20-2014 09:25 AM
最近发表: fs4hey
有新回帖。 热门主题。   0 1,250
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-31-2013 07:27 PM
最近发表: qadair
有新回帖。 热门主题。   0 1,758
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-31-2010 12:55 PM
最近发表: mikeluohu
有新回帖。 热门主题。 星 1 1,660
 • 2 次(票) - 平均星级: 3/5
05-21-2013 11:19 PM
最近发表: 楼主的故事
有新回帖。 热门主题。   2 2,586
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-01-2010 10:51 PM
最近发表: mikeluohu
有新回帖。 热门主题。   3 533
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-21-2017 02:48 PM
最近发表: zixinnn
有新回帖。 热门主题。   1 892
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
06-13-2016 04:24 PM
最近发表: Enzo Fu
有新回帖。 热门主题。   0 1,013
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-28-2013 08:02 PM
最近发表: qadair
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 【出租】 $2000 單間
0 1,188
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-10-2013 06:14 PM
最近发表: nokia99
有新回帖。 热门主题。   3 625
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
04-26-2017 10:00 AM
最近发表: sfuaa
有新回帖。 热门主题。 心
2 4,651
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-09-2011 09:28 PM
最近发表: cccwj123
有新回帖。 热门主题。   0 1,802
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-19-2011 08:54 PM
最近发表: wilwang
有新回帖。 热门主题。   0 1,597
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-09-2012 09:52 AM
最近发表: Keneal Wang
有新回帖。 热门主题。   0 163
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-18-2017 04:54 PM
最近发表: liusha0026
有新回帖。 热门主题。   2 3,120
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-16-2011 09:43 PM
最近发表: icetree88
有新回帖。   0 106
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-26-2017 07:59 PM
最近发表: herstory
有新回帖。 热门主题。   0 1,411
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-04-2012 04:43 PM
最近发表: summerwine
有新回帖。 热门主题。 信息
5 3,695
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-25-2016 11:08 AM
最近发表: DJunsheep
有新回帖。 热门主题。   0 1,367
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-08-2012 02:39 PM
最近发表: ypei
有新回帖。 热门主题。  
0 591
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-13-2017 11:37 AM
最近发表: zoeyu
有新回帖。 热门主题。  
0 511
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-31-2016 11:47 PM
最近发表: rambo_yang
有新回帖。 热门主题。  
6 1,784
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-19-2016 10:25 AM
最近发表: saikit
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: