MSSS Notice Board
【通知提醒】注册验证码系统已过期,注册时请在验证码处输入任意代码以完成注册!
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: little, 29 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 [降序] 回复数 人气 评分 最近发表
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
重要主题
有新回帖。 热门主题。  
6 4,496
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
04-29-2017 09:41 AM
最近发表: Apollo
有新回帖。 热门主题。   27 22,652
 • 8 次(票) - 平均星级: 4/5
02-13-2017 09:19 PM
最近发表: siyi
有新回帖。 热门主题。 感叹 35 89,143
 • 25 次(票) - 平均星级: 3.2/5
11-13-2015 10:48 AM
最近发表: nicklgy
有新回帖。 热门主题。   0 41,068
 • 22 次(票) - 平均星级: 3.27/5
07-22-2010 11:02 PM
最近发表: luyouyuan
有新回帖。 热门主题。 感叹 24 92,228
 • 10 次(票) - 平均星级: 4.2/5
03-19-2018 03:43 PM
最近发表: nature24
有新回帖。 热门主题。   7 7,237
 • 4 次(票) - 平均星级: 3.5/5
01-28-2016 10:50 PM
最近发表: nature24
有新回帖。 热门主题。   1 6,416
 • 7 次(票) - 平均星级: 3.71/5
04-14-2015 10:20 PM
最近发表: yyman414
有新回帖。 热门主题。 星 0 5,678
 • 16 次(票) - 平均星级: 3.06/5
04-25-2012 07:48 PM
最近发表: sweet_cathy
有新回帖。 热门主题。   4 4,191
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-24-2016 05:06 PM
最近发表: tmp
有新回帖。 热门主题。 星 0 6,742
 • 12 次(票) - 平均星级: 3.17/5
04-24-2012 01:38 AM
最近发表: wliab
有新回帖。 热门主题。 感叹 3 7,873
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
06-13-2016 10:57 PM
最近发表: q122146113
普通主题
有新回帖。 热门主题。  
0 1,726
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-31-2010 03:33 PM
最近发表: 柚子秘胡桃
有新回帖。 热门主题。  
1 2,198
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-31-2010 04:06 PM
最近发表: wolfy_loner
有新回帖。 热门主题。   1 1,383
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-26-2014 10:38 AM
最近发表: 蓝色梦幻
有新回帖。 热门主题。   0 2,060
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-07-2013 10:40 PM
最近发表: 043702411
有新回帖。 热门主题。  
0 2,513
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
04-09-2013 11:11 PM
最近发表: 043702411
有新回帖。 热门主题。  
0 875
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-26-2016 09:44 PM
最近发表: 08826117d
有新回帖。 热门主题。   0 1,509
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-05-2012 11:39 AM
最近发表: 09zhuzhaoyang
有新回帖。 热门主题。   1 1,763
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-14-2012 07:43 AM
最近发表: 09zhuzhaoyang
有新回帖。 热门主题。   1 2,680
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
05-26-2015 02:21 PM
最近发表: Cher
有新回帖。 热门主题。 夸奖 1 2,173
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-08-2011 03:17 PM
最近发表: 1010
有新回帖。 热门主题。   0 1,609
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-17-2011 09:50 PM
最近发表: 1010
有新回帖。 热门主题。   0 1,703
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-22-2011 04:41 PM
最近发表: 1010
有新回帖。 热门主题。   0 1,638
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-24-2012 11:55 PM
最近发表: 1010
有新回帖。 热门主题。   1 2,330
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-09-2011 09:24 PM
最近发表: zyxaf
有新回帖。 热门主题。   2 507
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-02-2018 05:34 PM
最近发表: 1159079785
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 【出租】 【已出租】 (分页: 1 2 )
18 13,249
 • 6 次(票) - 平均星级: 2.17/5
07-03-2014 01:37 PM
最近发表: qiteyia
有新回帖。 热门主题。   4 960
 • 1 次(票) - 平均星级: 3/5
05-31-2017 08:25 PM
最近发表: 123654
有新回帖。 热门主题。 星
2 1,370
 • 2 次(票) - 平均星级: 3/5
06-16-2017 10:39 PM
最近发表: 123654
有新回帖。 热门主题。  
0 866
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-29-2017 09:58 PM
最近发表: 123654
有新回帖。 热门主题。  
2 563
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
05-03-2018 08:15 PM
最近发表: srishtie
有新回帖。 热门主题。  
0 1,171
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
04-04-2018 06:37 PM
最近发表: 123654
有新回帖。 热门主题。   0 1,263
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-09-2012 01:05 AM
最近发表: 123abc
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 【求租】 大埔仔单人间
1 1,859
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-12-2013 11:16 AM
最近发表: 147123
有新回帖。 热门主题。   2 2,932
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-16-2010 10:37 AM
最近发表: SPLEEM
有新回帖。 热门主题。   1 2,453
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-14-2010 10:29 PM
最近发表: 1600
有新回帖。 热门主题。   1 2,688
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-02-2011 11:18 PM
最近发表: guweishi
有新回帖。 热门主题。   1 2,654
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-06-2011 05:07 PM
最近发表: linconi
有新回帖。 热门主题。   3 3,289
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-30-2012 07:41 PM
最近发表: xpxu
有新回帖。 热门主题。   2 2,051
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
09-12-2012 03:40 PM
最近发表: lewis
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: