MSSS Notice Board
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: 17 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 [降序] 回复数 人气 评分 最近发表
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
重要主题
有新回帖。 热门主题。  
6 2,396
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
04-29-2017 09:41 AM
最近发表: Apollo
有新回帖。 热门主题。   27 15,778
 • 6 次(票) - 平均星级: 3.67/5
02-13-2017 09:19 PM
最近发表: siyi
有新回帖。 热门主题。 感叹 35 80,539
 • 25 次(票) - 平均星级: 3.2/5
11-13-2015 10:48 AM
最近发表: nicklgy
有新回帖。 热门主题。   0 39,904
 • 21 次(票) - 平均星级: 3.29/5
07-22-2010 11:02 PM
最近发表: luyouyuan
有新回帖。 热门主题。 感叹 20 82,459
 • 8 次(票) - 平均星级: 4/5
09-04-2016 11:41 PM
最近发表: mathegao
有新回帖。 热门主题。   7 4,826
 • 3 次(票) - 平均星级: 3.67/5
01-28-2016 10:50 PM
最近发表: nature24
有新回帖。 热门主题。   1 3,755
 • 6 次(票) - 平均星级: 3.5/5
04-14-2015 10:20 PM
最近发表: yyman414
有新回帖。 热门主题。 星 0 4,408
 • 14 次(票) - 平均星级: 2.93/5
04-25-2012 07:48 PM
最近发表: sweet_cathy
有新回帖。 热门主题。   4 2,353
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-24-2016 05:06 PM
最近发表: tmp
有新回帖。 热门主题。 星 0 5,694
 • 12 次(票) - 平均星级: 3.17/5
04-24-2012 01:38 AM
最近发表: wliab
有新回帖。 热门主题。 感叹 3 5,290
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
06-13-2016 10:57 PM
最近发表: q122146113
普通主题
有新回帖。 热门主题。  
0 1,554
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-31-2010 03:33 PM
最近发表: 柚子秘胡桃
有新回帖。 热门主题。  
1 1,936
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
10-31-2010 04:06 PM
最近发表: wolfy_loner
有新回帖。 热门主题。   1 1,022
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-26-2014 10:38 AM
最近发表: 蓝色梦幻
有新回帖。 热门主题。   0 1,836
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-07-2013 10:40 PM
最近发表: 043702411
有新回帖。 热门主题。  
0 2,284
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
04-09-2013 11:11 PM
最近发表: 043702411
有新回帖。 热门主题。  
0 655
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-26-2016 09:44 PM
最近发表: 08826117d
有新回帖。 热门主题。   0 1,236
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-05-2012 11:39 AM
最近发表: 09zhuzhaoyang
有新回帖。 热门主题。   1 1,485
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-14-2012 07:43 AM
最近发表: 09zhuzhaoyang
有新回帖。 热门主题。   1 2,250
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
05-26-2015 02:21 PM
最近发表: Cher
有新回帖。 热门主题。 夸奖 1 1,887
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-08-2011 03:17 PM
最近发表: 1010
有新回帖。 热门主题。   0 1,394
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-17-2011 09:50 PM
最近发表: 1010
有新回帖。 热门主题。   0 1,457
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-22-2011 04:41 PM
最近发表: 1010
有新回帖。 热门主题。   0 1,460
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-24-2012 11:55 PM
最近发表: 1010
有新回帖。 热门主题。   1 1,996
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-09-2011 09:24 PM
最近发表: zyxaf
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 【出租】 【已出租】 (分页: 1 2 )
18 10,864
 • 6 次(票) - 平均星级: 2.17/5
07-03-2014 01:37 PM
最近发表: qiteyia
有新回帖。 热门主题。   4 428
 • 1 次(票) - 平均星级: 3/5
05-31-2017 08:25 PM
最近发表: 123654
有新回帖。 热门主题。 星
2 1,001
 • 2 次(票) - 平均星级: 3/5
06-16-2017 10:39 PM
最近发表: 123654
有新回帖。 热门主题。  
1 344
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-31-2017 09:35 PM
最近发表: 123654
有新回帖。 热门主题。   0 1,025
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-09-2012 01:05 AM
最近发表: 123abc
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 【求租】 大埔仔单人间
1 1,321
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-12-2013 11:16 AM
最近发表: 147123
有新回帖。 热门主题。   2 2,581
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-16-2010 10:37 AM
最近发表: SPLEEM
有新回帖。 热门主题。   1 2,221
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
12-14-2010 10:29 PM
最近发表: 1600
有新回帖。 热门主题。   1 2,205
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-02-2011 11:18 PM
最近发表: guweishi
有新回帖。 热门主题。   1 2,421
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-06-2011 05:07 PM
最近发表: linconi
有新回帖。 热门主题。   3 2,881
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-30-2012 07:41 PM
最近发表: xpxu
有新回帖。 热门主题。   2 1,739
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
09-12-2012 03:40 PM
最近发表: lewis
有新回帖。 热门主题。   0 1,022
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-15-2012 03:13 PM
最近发表: 1600
有新回帖。 热门主题。  
5 1,680
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-21-2013 01:30 PM
最近发表: UST青草
有新回帖。 热门主题。  
3 1,595
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
08-21-2013 02:05 PM
最近发表: 1600
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: