MSSS Notice Board
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: 一人双子星, 36 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 [升序] 人气 评分 最近发表
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
重要主题
有新回帖。 热门主题。 感叹 35 85,229
 • 25 次(票) - 平均星级: 3.2/5
11-13-2015 10:48 AM
最近发表: nicklgy
有新回帖。 热门主题。   27 19,186
 • 8 次(票) - 平均星级: 4/5
02-13-2017 09:19 PM
最近发表: siyi
有新回帖。 热门主题。 感叹 23 87,001
 • 9 次(票) - 平均星级: 4.11/5
01-20-2018 06:19 PM
最近发表: snape1035
有新回帖。 热门主题。   7 6,117
 • 4 次(票) - 平均星级: 3.5/5
01-28-2016 10:50 PM
最近发表: nature24
有新回帖。 热门主题。  
6 3,388
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
04-29-2017 09:41 AM
最近发表: Apollo
有新回帖。 热门主题。   4 3,245
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-24-2016 05:06 PM
最近发表: tmp
有新回帖。 热门主题。 感叹 3 6,553
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
06-13-2016 10:57 PM
最近发表: q122146113
有新回帖。 热门主题。   1 4,461
 • 7 次(票) - 平均星级: 3.71/5
04-14-2015 10:20 PM
最近发表: yyman414
有新回帖。 热门主题。   0 40,448
 • 22 次(票) - 平均星级: 3.27/5
07-22-2010 11:02 PM
最近发表: luyouyuan
有新回帖。 热门主题。 星 0 6,201
 • 12 次(票) - 平均星级: 3.17/5
04-24-2012 01:38 AM
最近发表: wliab
有新回帖。 热门主题。 星 0 4,982
 • 16 次(票) - 平均星级: 3.06/5
04-25-2012 07:48 PM
最近发表: sweet_cathy
普通主题
有新回帖。 热门主题。 心
102 152,555
 • 5 次(票) - 平均星级: 3.4/5
07-10-2012 04:19 PM
最近发表: cjswywy
有新回帖。 热门主题。 彩虹 86 38,185
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
03-03-2014 09:15 AM
最近发表: joting
有新回帖。 热门主题。 大笑
67 11,344
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-07-2016 11:17 PM
最近发表: AnnieLIU
有新回帖。 热门主题。  
49 25,697
 • 1 次(票) - 平均星级: 4/5
07-31-2013 05:50 PM
最近发表: life2ec
有新回帖。 热门主题。   48 10,143
 • 1 次(票) - 平均星级: 1/5
07-05-2016 09:00 AM
最近发表: Kanhlbai
有新回帖。 热门主题。 灯泡
40 13,580
 • 4 次(票) - 平均星级: 2/5
07-12-2015 10:23 PM
最近发表: 毛毛Alice
有新回帖。 热门主题。 彩虹
37 22,130
 • 9 次(票) - 平均星级: 2.56/5
05-25-2013 05:01 PM
最近发表: applewwwing
有新回帖。 热门主题。  
36 7,802
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
11-05-2015 08:03 PM
最近发表: yzhuad
有新回帖。 热门主题。  
36 10,064
 • 3 次(票) - 平均星级: 2.33/5
07-08-2015 11:02 PM
最近发表: jinjinlu
有新回帖。 热门主题。   33 4,223
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-18-2017 04:50 PM
最近发表: jhuiac
有新回帖。 热门主题。  
32 7,800
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-01-2015 09:38 AM
最近发表: Lieman
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 【出租】 已出已出 (分页: 1 2 3 4 )
31 2,828
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-28-2017 06:53 PM
最近发表: yy2014
有新回帖。 热门主题。  
29 6,882
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
12-09-2015 03:35 PM
最近发表: hyaoab
有新回帖。 热门主题。  
27 5,290
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-04-2015 09:07 AM
最近发表: HKUST-2015
有新回帖。 热门主题。   27 6,758
 • 2 次(票) - 平均星级: 3/5
05-26-2016 12:57 PM
最近发表: qiuqiu
有新回帖。 热门主题。  
26 12,488
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-05-2013 03:52 PM
最近发表: proleen
有新回帖。 热门主题。  
26 8,261
 • 5 次(票) - 平均星级: 2.4/5
07-24-2016 09:13 PM
最近发表: Derek Lee
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 【出租】 已出已出 (分页: 1 2 3 )
26 2,364
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
06-28-2017 06:45 PM
最近发表: yy2014
有新回帖。 热门主题。   25 31,798
 • 1 次(票) - 平均星级: 4/5
04-19-2012 10:48 PM
最近发表: summer
有新回帖。 热门主题。   25 11,804
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-25-2013 10:54 AM
最近发表: Shawn
有新回帖。 热门主题。 彩虹
24 13,170
 • 2 次(票) - 平均星级: 3/5
06-03-2015 08:35 PM
最近发表: 大舊_ZHANG
有新回帖。 热门主题。   23 18,096
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
04-10-2012 03:20 PM
最近发表: aiwawen
有新回帖。 热门主题。  
23 9,802
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
08-11-2014 03:59 PM
最近发表: yizhou07
有新回帖。 热门主题。   23 4,754
 • 1 次(票) - 平均星级: 1/5
06-20-2017 06:33 AM
最近发表: yy2014
有新回帖。 热门主题。  
22 19,104
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-05-2011 12:31 AM
最近发表: no1cooldog
有新回帖。 热门主题。   22 10,660
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-06-2012 10:46 PM
最近发表: Shawn
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 【出租】 已出已出请删帖 (分页: 1 2 3 )
22 1,768
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-08-2017 12:35 PM
最近发表: yy2014
有新回帖。 热门主题。   21 14,146
 • 2 次(票) - 平均星级: 3/5
07-24-2012 11:38 PM
最近发表: casper
有新回帖。 热门主题。  
21 7,717
 • 3 次(票) - 平均星级: 3.67/5
07-30-2014 11:35 PM
最近发表: DJunsheep
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: