MSSS Notice Board
【通知提醒】注册验证码系统已过期,注册时请在验证码处输入任意代码以完成注册!
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: 24 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 [升序] 最近发表
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
重要主题
有新回帖。 热门主题。  
6 4,469
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
04-29-2017 09:41 AM
最近发表: Apollo
有新回帖。 热门主题。 感叹 3 7,825
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
06-13-2016 10:57 PM
最近发表: q122146113
有新回帖。 热门主题。 感叹 24 92,114
 • 10 次(票) - 平均星级: 4.2/5
03-19-2018 03:43 PM
最近发表: nature24
有新回帖。 热门主题。   27 22,567
 • 8 次(票) - 平均星级: 4/5
02-13-2017 09:19 PM
最近发表: siyi
有新回帖。 热门主题。   1 6,377
 • 7 次(票) - 平均星级: 3.71/5
04-14-2015 10:20 PM
最近发表: yyman414
有新回帖。 热门主题。   7 7,220
 • 4 次(票) - 平均星级: 3.5/5
01-28-2016 10:50 PM
最近发表: nature24
有新回帖。 热门主题。   0 41,055
 • 22 次(票) - 平均星级: 3.27/5
07-22-2010 11:02 PM
最近发表: luyouyuan
有新回帖。 热门主题。 感叹 35 89,089
 • 25 次(票) - 平均星级: 3.2/5
11-13-2015 10:48 AM
最近发表: nicklgy
有新回帖。 热门主题。 星 0 6,734
 • 12 次(票) - 平均星级: 3.17/5
04-24-2012 01:38 AM
最近发表: wliab
有新回帖。 热门主题。 星 0 5,672
 • 16 次(票) - 平均星级: 3.06/5
04-25-2012 07:48 PM
最近发表: sweet_cathy
有新回帖。 热门主题。   4 4,166
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-24-2016 05:06 PM
最近发表: tmp
普通主题
有新回帖。 热门主题。  
15 14,186
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
07-27-2011 10:30 PM
最近发表: lili524
有新回帖。 热门主题。   2 3,319
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
07-18-2011 08:50 PM
最近发表: 我是苏丹
有新回帖。 热门主题。   0 1,881
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
07-18-2011 10:10 AM
最近发表: Oracle
有新回帖。 热门主题。  
10 9,988
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
09-09-2011 09:57 AM
最近发表: gogo019
有新回帖。 热门主题。  
7 5,322
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
07-14-2012 12:21 AM
最近发表: dlaiaa
有新回帖。 热门主题。   3 3,333
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
07-10-2012 05:05 PM
最近发表: cjswywy
有新回帖。 热门主题。   3 3,343
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
07-04-2013 10:17 AM
最近发表: lxysandy
有新回帖。 热门主题。 舔舌头
12 8,735
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
07-18-2013 11:02 AM
最近发表: e layne
有新回帖。 热门主题。  
3 2,113
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
08-22-2013 10:01 AM
最近发表: liufangyu166
有新回帖。 热门主题。 彩虹
6 4,940
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
11-13-2013 10:22 AM
最近发表: seusofthd
有新回帖。 热门主题。  
5 2,902
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
02-19-2014 10:48 AM
最近发表: chestercx
有新回帖。 热门主题。   17 8,487
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
05-28-2014 01:41 PM
最近发表: benzfok
有新回帖。 热门主题。 彩虹 2 2,068
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
07-15-2014 09:00 PM
最近发表: Ringfile
有新回帖。 热门主题。  
17 12,850
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
08-23-2015 06:01 PM
最近发表: Hoome HK
有新回帖。 热门主题。   6 2,361
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
06-08-2015 07:30 PM
最近发表: andrew659
有新回帖。 热门主题。  
3 1,999
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
05-07-2015 11:00 AM
最近发表: fishfish
有新回帖。 热门主题。   2 1,159
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
09-08-2015 10:02 AM
最近发表: salvatore
有新回帖。 热门主题。   5 2,233
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
07-04-2015 09:43 PM
最近发表: Shining
有新回帖。 热门主题。   1 727
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
07-13-2016 05:44 PM
最近发表: Coeusguo
有新回帖。 热门主题。   3 1,205
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
07-28-2016 06:05 PM
最近发表: rambo_yang
有新回帖。 热门主题。   1 661
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
10-16-2016 11:26 PM
最近发表: sunny
有新回帖。 热门主题。   0 164
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
04-26-2018 09:56 PM
最近发表: belinda lau
有新回帖。 热门主题。  
7 1,868
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
04-02-2017 01:47 PM
最近发表: 萨尔多瓦特斯
有新回帖。 热门主题。 心
0 497
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
05-18-2017 11:53 PM
最近发表: 大埔仔村长
有新回帖。 热门主题。 灯泡 12 2,174
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
07-19-2017 12:18 AM
最近发表: shakir
有新回帖。 热门主题。  
8 1,583
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
07-24-2017 11:25 AM
最近发表: rainydaylei
有新回帖。 热门主题。   2 661
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
07-27-2017 09:22 PM
最近发表: willfeng24
有新回帖。 热门主题。   0 187
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
02-26-2018 12:31 PM
最近发表: tanpeng1995
有新回帖。 热门主题。  
3 552
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
05-08-2018 03:20 PM
最近发表: bcbcbc
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: