MSSS Notice Board
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: 38 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [升序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
重要主题
有新回帖。 热门主题。 感叹 22 85,534
 • 9 次(票) - 平均星级: 4.11/5
01-05-2018 06:36 AM
最近发表: hzh
有新回帖。 热门主题。  
6 3,182
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
04-29-2017 09:41 AM
最近发表: Apollo
有新回帖。 热门主题。   27 18,431
 • 8 次(票) - 平均星级: 4/5
02-13-2017 09:19 PM
最近发表: siyi
有新回帖。 热门主题。   4 3,052
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-24-2016 05:06 PM
最近发表: tmp
有新回帖。 热门主题。 感叹 3 6,349
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
06-13-2016 10:57 PM
最近发表: q122146113
有新回帖。 热门主题。   7 5,847
 • 4 次(票) - 平均星级: 3.5/5
01-28-2016 10:50 PM
最近发表: nature24
有新回帖。 热门主题。 感叹 35 84,320
 • 25 次(票) - 平均星级: 3.2/5
11-13-2015 10:48 AM
最近发表: nicklgy
有新回帖。 热门主题。   1 4,294
 • 7 次(票) - 平均星级: 3.71/5
04-14-2015 10:20 PM
最近发表: yyman414
有新回帖。 热门主题。 星 0 4,824
 • 16 次(票) - 平均星级: 3.06/5
04-25-2012 07:48 PM
最近发表: sweet_cathy
有新回帖。 热门主题。 星 0 6,095
 • 12 次(票) - 平均星级: 3.17/5
04-24-2012 01:38 AM
最近发表: wliab
有新回帖。 热门主题。   0 40,349
 • 22 次(票) - 平均星级: 3.27/5
07-22-2010 11:02 PM
最近发表: luyouyuan
普通主题
有新回帖。  
0 25
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
今天 06:01 PM
最近发表: hiker
有新回帖。 热门主题。   2 182
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
今天 11:55 AM
最近发表: nb9s
有新回帖。  
0 46
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
今天 11:15 AM
最近发表: Michael Ng
有新回帖。 热门主题。  
2 337
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
今天 11:05 AM
最近发表: Michael Ng
有新回帖。   1 71
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
今天 11:01 AM
最近发表: oblivious
有新回帖。 热门主题。   1 188
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
今天 10:04 AM
最近发表: HIT王政
有新回帖。 热门主题。   6 224
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
昨天 08:35 PM
最近发表: shawn_x
有新回帖。 星 0 42
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 07:40 PM
最近发表: ice_lin
有新回帖。   0 40
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 06:04 PM
最近发表: 346216277
有新回帖。 热门主题。   20 899
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 05:16 PM
最近发表: goodluckgoodluck
有新回帖。   0 68
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 03:54 PM
最近发表: HelloWorld
有新回帖。  
1 117
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 02:19 PM
最近发表: abc
有新回帖。   0 43
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 01:27 PM
最近发表: xuzjaaa
有新回帖。   0 63
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 10:33 AM
最近发表: orchid
有新回帖。   0 45
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-14-2018 08:04 PM
最近发表: coffinchen
有新回帖。   0 42
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-14-2018 04:17 PM
最近发表: 雷鸿儿
有新回帖。   0 35
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-14-2018 04:17 PM
最近发表: 雷鸿儿
有新回帖。 热门主题。 震惊
前往首个未读回帖 【求租】 三月初到七月底
5 331
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
01-14-2018 12:03 PM
最近发表: nb9s
有新回帖。   0 57
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-14-2018 11:32 AM
最近发表: fff
有新回帖。 热门主题。 舔舌头 2 275
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
01-14-2018 08:27 AM
最近发表: 一只硕鼠
有新回帖。   0 90
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-13-2018 11:46 PM
最近发表: msss000
有新回帖。 热门主题。   2 259
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-13-2018 07:56 PM
最近发表: hjv2001
有新回帖。 热门主题。   3 234
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-13-2018 01:31 PM
最近发表: tanpeng1995
有新回帖。 热门主题。  
1 218
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
01-12-2018 10:25 PM
最近发表: 陈先森
有新回帖。   0 68
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-12-2018 09:24 PM
最近发表: wind_from_sea_hi
有新回帖。   0 59
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-12-2018 03:19 PM
最近发表: 求学生
有新回帖。   0 50
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-12-2018 10:11 AM
最近发表: je1234
有新回帖。   1 93
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-12-2018 09:55 AM
最近发表: je1234
有新回帖。 热门主题。   4 367
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-12-2018 09:46 AM
最近发表: je1234
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: