MSSS Notice Board
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: MuX, 13 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [升序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
重要主题
有新回帖。 热门主题。  
6 2,395
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
04-29-2017 09:41 AM
最近发表: Apollo
有新回帖。 热门主题。   27 15,768
 • 6 次(票) - 平均星级: 3.67/5
02-13-2017 09:19 PM
最近发表: siyi
有新回帖。 热门主题。 感叹 20 82,457
 • 8 次(票) - 平均星级: 4/5
09-04-2016 11:41 PM
最近发表: mathegao
有新回帖。 热门主题。   4 2,350
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-24-2016 05:06 PM
最近发表: tmp
有新回帖。 热门主题。 感叹 3 5,287
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
06-13-2016 10:57 PM
最近发表: q122146113
有新回帖。 热门主题。   7 4,824
 • 3 次(票) - 平均星级: 3.67/5
01-28-2016 10:50 PM
最近发表: nature24
有新回帖。 热门主题。 感叹 35 80,533
 • 25 次(票) - 平均星级: 3.2/5
11-13-2015 10:48 AM
最近发表: nicklgy
有新回帖。 热门主题。   1 3,755
 • 6 次(票) - 平均星级: 3.5/5
04-14-2015 10:20 PM
最近发表: yyman414
有新回帖。 热门主题。 星 0 4,405
 • 14 次(票) - 平均星级: 2.93/5
04-25-2012 07:48 PM
最近发表: sweet_cathy
有新回帖。 热门主题。 星 0 5,692
 • 12 次(票) - 平均星级: 3.17/5
04-24-2012 01:38 AM
最近发表: wliab
有新回帖。 热门主题。   0 39,903
 • 21 次(票) - 平均星级: 3.29/5
07-22-2010 11:02 PM
最近发表: luyouyuan
普通主题
有新回帖。  
1 103
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
今天 01:48 AM
最近发表: Vincytulips
有新回帖。  
前往首个未读回帖 【求租】 大浦仔长租
0 29
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 07:15 PM
最近发表: k2j
有新回帖。   1 110
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 04:32 PM
最近发表: tanpeng1995
有新回帖。   3 147
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 10:21 AM
最近发表: bobe
有新回帖。 热门主题。   1 496
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-18-2017 10:55 PM
最近发表: little
有新回帖。   0 61
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-18-2017 08:14 PM
最近发表: blairbailu
有新回帖。 热门主题。  
1 173
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
09-18-2017 05:10 PM
最近发表: ginoby
有新回帖。   0 112
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-18-2017 04:34 PM
最近发表: ilightblue
有新回帖。 热门主题。 信息 3 177
 • 1 次(票) - 平均星级: 3/5
09-18-2017 03:26 PM
最近发表: abcdef
有新回帖。   0 127
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-18-2017 02:59 PM
最近发表: children
有新回帖。   0 81
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-18-2017 02:54 PM
最近发表: shuigpjd
有新回帖。   0 66
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-18-2017 02:46 PM
最近发表: shuigpjd
有新回帖。   0 79
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-18-2017 08:49 AM
最近发表: ywangbb
有新回帖。   2 121
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-18-2017 12:25 AM
最近发表: 东东东东海
有新回帖。  
0 110
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-17-2017 11:04 PM
最近发表: zackchan627
有新回帖。   0 70
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-17-2017 08:11 PM
最近发表: abcdef
有新回帖。 心 0 93
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-17-2017 03:21 PM
最近发表: little
有新回帖。  
0 113
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-17-2017 02:53 PM
最近发表: ilightblue
有新回帖。 热门主题。   2 336
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-17-2017 01:54 PM
最近发表: Lean Chan
有新回帖。  
0 83
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-17-2017 07:47 AM
最近发表: rzhengac
有新回帖。   0 100
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-17-2017 07:19 AM
最近发表: kyso
有新回帖。 热门主题。   2 245
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-17-2017 01:59 AM
最近发表: Vincytulips
有新回帖。   1 129
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-17-2017 01:50 AM
最近发表: Vincytulips
有新回帖。   0 85
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-16-2017 11:20 PM
最近发表: ilightblue
有新回帖。   1 95
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-16-2017 06:20 PM
最近发表: lovemekiki
有新回帖。  
0 124
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-16-2017 06:07 PM
最近发表: ilightblue
有新回帖。  
前往首个未读回帖 【出租】 即日起短租
0 124
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-16-2017 09:30 AM
最近发表: Ftian
有新回帖。 热门主题。   1 278
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-15-2017 09:37 PM
最近发表: 东东东东海
有新回帖。 热门主题。   1 160
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-15-2017 07:47 PM
最近发表: AaronChen
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: