MSSS Notice Board
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: orchid, 25 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [升序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
重要主题
有新回帖。 热门主题。 感叹 24 88,360
 • 9 次(票) - 平均星级: 4.11/5
昨天 03:43 PM
最近发表: nature24
有新回帖。 热门主题。  
6 3,651
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
04-29-2017 09:41 AM
最近发表: Apollo
有新回帖。 热门主题。   27 20,098
 • 8 次(票) - 平均星级: 4/5
02-13-2017 09:19 PM
最近发表: siyi
有新回帖。 热门主题。   4 3,466
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-24-2016 05:06 PM
最近发表: tmp
有新回帖。 热门主题。 感叹 3 6,948
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
06-13-2016 10:57 PM
最近发表: q122146113
有新回帖。 热门主题。   7 6,466
 • 4 次(票) - 平均星级: 3.5/5
01-28-2016 10:50 PM
最近发表: nature24
有新回帖。 热门主题。 感叹 35 86,603
 • 25 次(票) - 平均星级: 3.2/5
11-13-2015 10:48 AM
最近发表: nicklgy
有新回帖。 热门主题。   1 5,690
 • 7 次(票) - 平均星级: 3.71/5
04-14-2015 10:20 PM
最近发表: yyman414
有新回帖。 热门主题。 星 0 5,120
 • 16 次(票) - 平均星级: 3.06/5
04-25-2012 07:48 PM
最近发表: sweet_cathy
有新回帖。 热门主题。 星 0 6,350
 • 12 次(票) - 平均星级: 3.17/5
04-24-2012 01:38 AM
最近发表: wliab
有新回帖。 热门主题。   0 40,597
 • 22 次(票) - 平均星级: 3.27/5
07-22-2010 11:02 PM
最近发表: luyouyuan
普通主题
有新回帖。  
0 8
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
今天 11:33 AM
最近发表: wzhang
有新回帖。  
0 4
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
今天 11:32 AM
最近发表: wzhang
有新回帖。   0 25
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 11:13 PM
最近发表: runrunchiu
有新回帖。   0 20
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 10:40 PM
最近发表: ltzhxqx
有新回帖。   0 42
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 09:39 PM
最近发表: lchenap
有新回帖。   0 30
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 05:11 PM
最近发表: wzhang
有新回帖。  
0 50
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 04:02 PM
最近发表: wchenbe
有新回帖。  
0 70
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 01:06 PM
最近发表: bananafounder
有新回帖。   0 40
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 12:48 PM
最近发表: ltzhxqx
有新回帖。   0 55
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 12:07 AM
最近发表: ltzhxqx
有新回帖。 热门主题。  
6 701
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
03-18-2018 10:23 AM
最近发表: esayz
有新回帖。 热门主题。   1 150
 • 1 次(票) - 平均星级: 1/5
03-17-2018 11:51 PM
最近发表: jinjinlu
有新回帖。   0 110
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-17-2018 06:14 PM
最近发表: jinjinlu
有新回帖。   0 105
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-16-2018 07:26 PM
最近发表: bingbing
有新回帖。  
0 82
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-16-2018 05:29 PM
最近发表: congmu
有新回帖。  
0 52
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-16-2018 05:18 PM
最近发表: congmu
有新回帖。 热门主题。   5 383
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
03-16-2018 04:49 PM
最近发表: kxiongaa
有新回帖。 热门主题。   2 187
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-16-2018 02:06 PM
最近发表: Grumps
有新回帖。   0 98
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-16-2018 12:58 PM
最近发表: ltzhxqx
有新回帖。 热门主题。   2 266
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-16-2018 10:29 AM
最近发表: qingfeng
有新回帖。  
0 128
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-15-2018 07:05 PM
最近发表: hliu
有新回帖。   0 119
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-15-2018 06:18 PM
最近发表: ltzhxqx
有新回帖。 热门主题。 大笑
0 152
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
03-15-2018 04:09 PM
最近发表: kxiongaa
有新回帖。   0 79
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-15-2018 03:33 PM
最近发表: kyso
有新回帖。 热门主题。   1 166
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-15-2018 01:44 PM
最近发表: jinjinlu
有新回帖。 热门主题。   1 207
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
03-15-2018 12:46 PM
最近发表: HIT王政
有新回帖。 热门主题。   1 252
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
03-15-2018 09:05 AM
最近发表: 一年四季
有新回帖。   0 76
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-15-2018 06:48 AM
最近发表: sunshine5601
有新回帖。  
前往首个未读回帖 【求租】 科大PhD求租
1 113
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-15-2018 12:09 AM
最近发表: Jay Don
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: