MSSS Notice Board
【通知提醒】注册验证码系统已过期,注册时请在验证码处输入任意代码以完成注册!
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: hongcao, Sun Ting, 30 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [升序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
重要主题
有新回帖。 热门主题。 感叹 24 93,066
 • 10 次(票) - 平均星级: 4.2/5
03-19-2018 03:43 PM
最近发表: nature24
有新回帖。 热门主题。  
6 4,614
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
04-29-2017 09:41 AM
最近发表: Apollo
有新回帖。 热门主题。   27 23,002
 • 8 次(票) - 平均星级: 4/5
02-13-2017 09:19 PM
最近发表: siyi
有新回帖。 热门主题。   4 4,292
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-24-2016 05:06 PM
最近发表: tmp
有新回帖。 热门主题。 感叹 3 8,013
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
06-13-2016 10:57 PM
最近发表: q122146113
有新回帖。 热门主题。   7 7,383
 • 4 次(票) - 平均星级: 3.5/5
01-28-2016 10:50 PM
最近发表: nature24
有新回帖。 热门主题。 感叹 35 89,500
 • 25 次(票) - 平均星级: 3.2/5
11-13-2015 10:48 AM
最近发表: nicklgy
有新回帖。 热门主题。   1 6,483
 • 8 次(票) - 平均星级: 3.75/5
04-14-2015 10:20 PM
最近发表: yyman414
有新回帖。 热门主题。 星 0 5,715
 • 16 次(票) - 平均星级: 3.06/5
04-25-2012 07:48 PM
最近发表: sweet_cathy
有新回帖。 热门主题。 星 0 6,800
 • 12 次(票) - 平均星级: 3.17/5
04-24-2012 01:38 AM
最近发表: wliab
有新回帖。 热门主题。   0 41,104
 • 22 次(票) - 平均星级: 3.27/5
07-22-2010 11:02 PM
最近发表: luyouyuan
普通主题
有新回帖。 热门主题。   5 721
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
今天 02:22 PM
最近发表: Taipotsai76
有新回帖。   0 31
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
今天 12:36 PM
最近发表: kyso
有新回帖。 热门主题。   3 195
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
今天 12:03 PM
最近发表: stephenliu1989
有新回帖。   0 9
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
今天 11:05 AM
最近发表: wintersun06
有新回帖。 热门主题。   6 206
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
今天 08:08 AM
最近发表: yy2014
有新回帖。   4 134
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
今天 12:16 AM
最近发表: linkage
有新回帖。   2 59
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
昨天 11:16 PM
最近发表: awuad
有新回帖。   5 101
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 07:51 PM
最近发表: hongcao
有新回帖。   0 79
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 07:34 PM
最近发表: yzs823543
有新回帖。   0 28
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 06:23 PM
最近发表: mujimuji
有新回帖。   0 26
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 04:28 PM
最近发表: wind_from_sea_hi
有新回帖。   0 12
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 04:22 PM
最近发表: wind_from_sea_hi
有新回帖。   0 19
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 04:08 PM
最近发表: 雪之下的猫
有新回帖。   1 56
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 03:24 PM
最近发表: shakespeare
有新回帖。 热门主题。 星
1 174
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 12:25 PM
最近发表: davidbian
有新回帖。   0 90
 • 1 次(票) - 平均星级: 4/5
昨天 12:03 PM
最近发表: Taipotsai76
有新回帖。 热门主题。   3 264
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 10:36 AM
最近发表: qintong
有新回帖。 热门主题。   1 206
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 10:30 AM
最近发表: lmyr521
有新回帖。 热门主题。  
2 232
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 09:32 AM
最近发表: Refrain
有新回帖。 热门主题。   5 851
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-17-2018 11:40 PM
最近发表: Ooouge
有新回帖。   0 33
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-17-2018 06:27 PM
最近发表: Refrain
有新回帖。 彩虹 1 49
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-17-2018 06:02 PM
最近发表: cendy
有新回帖。 眨眼
0 75
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-17-2018 03:33 PM
最近发表: dddzhou
有新回帖。   0 26
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-17-2018 03:20 PM
最近发表: long
有新回帖。 热门主题。  
2 192
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-17-2018 03:08 PM
最近发表: kkkchan
有新回帖。   0 40
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-17-2018 01:26 AM
最近发表: lesliedc
有新回帖。  
0 119
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-16-2018 04:20 PM
最近发表: jyxlcd
有新回帖。 热门主题。  
1 334
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-16-2018 12:04 PM
最近发表: Michael Ng
有新回帖。 热门主题。  
10 1,488
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-16-2018 11:55 AM
最近发表: Michael Ng
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: