MSSS Notice Board
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: 16 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [降序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
重要主题
有新回帖。 热门主题。   0 40,098
 • 21 次(票) - 平均星级: 3.29/5
07-22-2010 11:02 PM
最近发表: luyouyuan
有新回帖。 热门主题。 星 0 5,906
 • 12 次(票) - 平均星级: 3.17/5
04-24-2012 01:38 AM
最近发表: wliab
有新回帖。 热门主题。 星 0 4,609
 • 15 次(票) - 平均星级: 3.07/5
04-25-2012 07:48 PM
最近发表: sweet_cathy
有新回帖。 热门主题。   1 3,992
 • 7 次(票) - 平均星级: 3.71/5
04-14-2015 10:20 PM
最近发表: yyman414
有新回帖。 热门主题。 感叹 35 82,111
 • 25 次(票) - 平均星级: 3.2/5
11-13-2015 10:48 AM
最近发表: nicklgy
有新回帖。 热门主题。   7 5,437
 • 3 次(票) - 平均星级: 3.67/5
01-28-2016 10:50 PM
最近发表: nature24
有新回帖。 热门主题。 感叹 3 5,734
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
06-13-2016 10:57 PM
最近发表: q122146113
有新回帖。 热门主题。   4 2,757
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-24-2016 05:06 PM
最近发表: tmp
有新回帖。 热门主题。 感叹 20 83,982
 • 9 次(票) - 平均星级: 4.11/5
09-04-2016 11:41 PM
最近发表: mathegao
有新回帖。 热门主题。   27 17,117
 • 8 次(票) - 平均星级: 4/5
02-13-2017 09:19 PM
最近发表: siyi
有新回帖。 热门主题。  
6 2,876
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
04-29-2017 09:41 AM
最近发表: Apollo
普通主题
有新回帖。 热门主题。   1 2,729
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-18-2010 04:38 PM
最近发表: 我是苏丹
有新回帖。 热门主题。   0 2,229
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-03-2010 10:56 PM
最近发表: Eyre
有新回帖。 热门主题。   0 2,219
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-03-2010 10:59 PM
最近发表: gobin
有新回帖。 热门主题。   0 2,242
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-04-2010 08:41 AM
最近发表: coolwater
有新回帖。 热门主题。   0 2,795
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-04-2010 12:32 PM
最近发表: kmraptor
有新回帖。 热门主题。 心 1 2,842
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-05-2010 09:12 AM
最近发表: LiBoy
有新回帖。 热门主题。   0 3,702
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-06-2010 03:16 PM
最近发表: hahafish123
有新回帖。 热门主题。   0 2,268
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-06-2010 05:55 PM
最近发表: liuhui
有新回帖。 热门主题。   0 2,958
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-07-2010 08:11 PM
最近发表: panlf
有新回帖。 热门主题。   1 2,964
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-08-2010 12:16 AM
最近发表: wangjing87122
有新回帖。 热门主题。   2 3,451
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-08-2010 10:29 AM
最近发表: horse_1st
有新回帖。 热门主题。   0 2,034
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-08-2010 02:10 PM
最近发表: jackie20008
有新回帖。 热门主题。   3 4,034
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-09-2010 02:46 PM
最近发表: zhiyi282
有新回帖。 热门主题。   0 2,143
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-09-2010 03:24 PM
最近发表: 临界压
有新回帖。 热门主题。   1 2,726
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-09-2010 05:41 PM
最近发表: lislie0330
有新回帖。 热门主题。   1 2,710
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-09-2010 06:07 PM
最近发表: lislie0330
有新回帖。 热门主题。   0 1,718
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-09-2010 08:13 PM
最近发表: horse_1st
有新回帖。 热门主题。   0 2,118
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-10-2010 02:57 AM
最近发表: sunnychao
有新回帖。 热门主题。   3 4,639
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-10-2010 01:39 PM
最近发表: Grace
有新回帖。 热门主题。   0 1,895
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-10-2010 11:06 PM
最近发表: chestersympa
有新回帖。 热门主题。   2 2,632
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-11-2010 10:56 AM
最近发表: titaky
有新回帖。 热门主题。   3 3,374
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-11-2010 12:40 PM
最近发表: cccwj123
有新回帖。 热门主题。  
0 1,888
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-11-2010 04:51 PM
最近发表: bluefish
有新回帖。 热门主题。   2 3,358
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-11-2010 05:27 PM
最近发表: cccwj123
有新回帖。 热门主题。   0 1,674
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-11-2010 08:45 PM
最近发表: xialala
有新回帖。 热门主题。   0 1,793
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-11-2010 09:24 PM
最近发表: palmer297
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 搬家甩卖
wasabiyip
2 2,870
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-12-2010 12:38 AM
最近发表: sunnychao
有新回帖。 热门主题。   0 2,462
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-12-2010 09:17 AM
最近发表: ssliu
有新回帖。 热门主题。   0 1,834
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
08-12-2010 09:54 AM
最近发表: nothingi
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: