MSSS Notice Board
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: 34 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [升序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
重要主题
有新回帖。 热门主题。 感叹 22 85,760
 • 9 次(票) - 平均星级: 4.11/5
01-05-2018 06:36 AM
最近发表: hzh
有新回帖。 热门主题。  
6 3,193
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
04-29-2017 09:41 AM
最近发表: Apollo
有新回帖。 热门主题。   27 18,501
 • 8 次(票) - 平均星级: 4/5
02-13-2017 09:19 PM
最近发表: siyi
有新回帖。 热门主题。   4 3,068
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-24-2016 05:06 PM
最近发表: tmp
有新回帖。 热门主题。 感叹 3 6,370
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
06-13-2016 10:57 PM
最近发表: q122146113
有新回帖。 热门主题。   7 5,873
 • 4 次(票) - 平均星级: 3.5/5
01-28-2016 10:50 PM
最近发表: nature24
有新回帖。 热门主题。 感叹 35 84,453
 • 25 次(票) - 平均星级: 3.2/5
11-13-2015 10:48 AM
最近发表: nicklgy
有新回帖。 热门主题。   1 4,304
 • 7 次(票) - 平均星级: 3.71/5
04-14-2015 10:20 PM
最近发表: yyman414
有新回帖。 热门主题。 星 0 4,841
 • 16 次(票) - 平均星级: 3.06/5
04-25-2012 07:48 PM
最近发表: sweet_cathy
有新回帖。 热门主题。 星 0 6,107
 • 12 次(票) - 平均星级: 3.17/5
04-24-2012 01:38 AM
最近发表: wliab
有新回帖。 热门主题。   0 40,357
 • 22 次(票) - 平均星级: 3.27/5
07-22-2010 11:02 PM
最近发表: luyouyuan
普通主题
有新回帖。 热门主题。   3 307
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
今天 12:45 AM
最近发表: Derek Lee
有新回帖。   0 6
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 11:13 PM
最近发表: hlzz001
有新回帖。   0 63
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 11:47 AM
最近发表: zchenba
有新回帖。   1 72
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 09:17 AM
最近发表: ccyy
有新回帖。 热门主题。   1 150
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 09:04 AM
最近发表: je1234
有新回帖。 热门主题。 彩虹 1 178
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-18-2018 10:56 PM
最近发表: canniebb
有新回帖。  
前往首个未读回帖 【求租】 女生长租
1 101
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-18-2018 07:05 PM
最近发表: jbsx886
有新回帖。   0 46
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-18-2018 04:49 PM
最近发表: kyso
有新回帖。   0 76
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-18-2018 03:14 PM
最近发表: joezhao876
有新回帖。   0 64
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-18-2018 01:11 PM
最近发表: chenzs2007
有新回帖。 热门主题。   7 266
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
01-18-2018 01:03 PM
最近发表: shawn_x
有新回帖。   1 85
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-17-2018 11:17 PM
最近发表: kkkkkkkk
有新回帖。 星 3 123
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-17-2018 10:51 PM
最近发表: kkkkkkkk
有新回帖。   0 91
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-17-2018 10:43 PM
最近发表: kkkkkkkk
有新回帖。   0 55
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-17-2018 12:09 PM
最近发表: xuzjaaa
有新回帖。 热门主题。   2 217
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-17-2018 10:51 AM
最近发表: nb9s
有新回帖。 热门主题。   4 281
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
01-16-2018 10:37 PM
最近发表: tanpeng1995
有新回帖。   0 99
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-16-2018 10:29 PM
最近发表: mhcheung
有新回帖。   0 51
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-16-2018 10:27 PM
最近发表: harison2333
有新回帖。   1 105
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-16-2018 10:22 PM
最近发表: wind_from_sea_hi
有新回帖。  
0 69
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-16-2018 06:01 PM
最近发表: hiker
有新回帖。  
0 104
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-16-2018 11:15 AM
最近发表: Michael Ng
有新回帖。 热门主题。  
2 376
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-16-2018 11:05 AM
最近发表: Michael Ng
有新回帖。   1 86
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-16-2018 11:01 AM
最近发表: oblivious
有新回帖。 热门主题。   1 213
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
01-16-2018 10:04 AM
最近发表: HIT王政
有新回帖。   0 69
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-15-2018 06:04 PM
最近发表: 346216277
有新回帖。 热门主题。  
1 159
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-15-2018 02:19 PM
最近发表: abc
有新回帖。   0 61
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-15-2018 01:27 PM
最近发表: xuzjaaa
有新回帖。   0 105
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
01-15-2018 10:33 AM
最近发表: orchid
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: