MSSS Notice Board
【通知提醒】注册验证码系统已过期,注册时请在验证码处输入任意代码以完成注册!
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: kyso, Ooouge, 28 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [升序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
重要主题
有新回帖。 热门主题。 感叹 24 90,666
 • 9 次(票) - 平均星级: 4.11/5
03-19-2018 03:43 PM
最近发表: nature24
有新回帖。 热门主题。  
6 4,225
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
04-29-2017 09:41 AM
最近发表: Apollo
有新回帖。 热门主题。   27 21,968
 • 8 次(票) - 平均星级: 4/5
02-13-2017 09:19 PM
最近发表: siyi
有新回帖。 热门主题。   4 3,993
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-24-2016 05:06 PM
最近发表: tmp
有新回帖。 热门主题。 感叹 3 7,583
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
06-13-2016 10:57 PM
最近发表: q122146113
有新回帖。 热门主题。   7 7,010
 • 4 次(票) - 平均星级: 3.5/5
01-28-2016 10:50 PM
最近发表: nature24
有新回帖。 热门主题。 感叹 35 88,622
 • 25 次(票) - 平均星级: 3.2/5
11-13-2015 10:48 AM
最近发表: nicklgy
有新回帖。 热门主题。   1 6,232
 • 7 次(票) - 平均星级: 3.71/5
04-14-2015 10:20 PM
最近发表: yyman414
有新回帖。 热门主题。 星 0 5,525
 • 16 次(票) - 平均星级: 3.06/5
04-25-2012 07:48 PM
最近发表: sweet_cathy
有新回帖。 热门主题。 星 0 6,618
 • 12 次(票) - 平均星级: 3.17/5
04-24-2012 01:38 AM
最近发表: wliab
有新回帖。 热门主题。   0 40,924
 • 22 次(票) - 平均星级: 3.27/5
07-22-2010 11:02 PM
最近发表: luyouyuan
普通主题
有新回帖。   1 55
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
今天 08:05 AM
最近发表: kyso
有新回帖。   0 12
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
今天 01:50 AM
最近发表: 小小明天
有新回帖。 热门主题。   2 201
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
今天 12:22 AM
最近发表: lixiongust
有新回帖。   1 82
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
昨天 10:08 PM
最近发表: Cls
有新回帖。 热门主题。  
17 3,274
 • 2 次(票) - 平均星级: 4/5
昨天 09:57 PM
最近发表: catpiano_kinoko
有新回帖。   1 107
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 08:48 PM
最近发表: haoxiongdi
有新回帖。   0 29
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 08:45 PM
最近发表: Maggie08
有新回帖。   0 47
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 07:50 PM
最近发表: jyxlcd
有新回帖。 彩虹 0 35
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 06:13 PM
最近发表: shaobangzhu
有新回帖。   0 79
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
昨天 05:54 PM
最近发表: RaymondChoi
有新回帖。   0 72
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 04:28 PM
最近发表: 高万雨04
有新回帖。 热门主题。   3 340
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 04:18 PM
最近发表: xiao1fc
有新回帖。 热门主题。  
4 697
 • 2 次(票) - 平均星级: 2.5/5
昨天 04:00 PM
最近发表: Michael Ng
有新回帖。 热门主题。 彩虹 1 178
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
昨天 03:32 PM
最近发表: Yel
有新回帖。 热门主题。  
6 411
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 03:26 PM
最近发表: renthouse
有新回帖。 热门主题。  
2 543
 • 1 次(票) - 平均星级: 1/5
昨天 03:19 PM
最近发表: mengqian251
有新回帖。   0 70
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 02:42 PM
最近发表: SimpleA
有新回帖。  
0 91
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 01:39 PM
最近发表: herstory
有新回帖。   3 146
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 12:54 PM
最近发表: Double
有新回帖。 热门主题。 彩虹 6 228
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 12:47 PM
最近发表: cendy
有新回帖。 热门主题。   5 187
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 11:38 AM
最近发表: lavender_kkk
有新回帖。 热门主题。 彩虹 3 556
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
昨天 12:04 AM
最近发表: Yel
有新回帖。   1 147
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-22-2018 11:12 PM
最近发表: Noa
有新回帖。   0 62
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-22-2018 09:14 PM
最近发表: Danielust
有新回帖。 热门主题。  
6 413
 • 1 次(票) - 平均星级: 3/5
05-22-2018 07:30 PM
最近发表: Cls
有新回帖。 热门主题。   12 718
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
05-22-2018 07:29 PM
最近发表: 一年四季
有新回帖。 热门主题。  
前往首个未读回帖 【出租】 新寶城分租房
4 522
 • 1 次(票) - 平均星级: 1/5
05-22-2018 07:03 PM
最近发表: peiran
有新回帖。 热门主题。  
11 576
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
05-22-2018 05:59 PM
最近发表: Cls
有新回帖。 热门主题。   1 241
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
05-22-2018 09:40 AM
最近发表: zoe_zz
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: