MSSS Notice Board
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: 28 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [升序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
重要主题
有新回帖。 热门主题。 感叹 23 88,262
 • 9 次(票) - 平均星级: 4.11/5
01-20-2018 06:19 PM
最近发表: snape1035
有新回帖。 热门主题。  
6 3,631
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
04-29-2017 09:41 AM
最近发表: Apollo
有新回帖。 热门主题。   27 20,044
 • 8 次(票) - 平均星级: 4/5
02-13-2017 09:19 PM
最近发表: siyi
有新回帖。 热门主题。   4 3,450
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-24-2016 05:06 PM
最近发表: tmp
有新回帖。 热门主题。 感叹 3 6,927
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
06-13-2016 10:57 PM
最近发表: q122146113
有新回帖。 热门主题。   7 6,446
 • 4 次(票) - 平均星级: 3.5/5
01-28-2016 10:50 PM
最近发表: nature24
有新回帖。 热门主题。 感叹 35 86,536
 • 25 次(票) - 平均星级: 3.2/5
11-13-2015 10:48 AM
最近发表: nicklgy
有新回帖。 热门主题。   1 5,641
 • 7 次(票) - 平均星级: 3.71/5
04-14-2015 10:20 PM
最近发表: yyman414
有新回帖。 热门主题。 星 0 5,108
 • 16 次(票) - 平均星级: 3.06/5
04-25-2012 07:48 PM
最近发表: sweet_cathy
有新回帖。 热门主题。 星 0 6,339
 • 12 次(票) - 平均星级: 3.17/5
04-24-2012 01:38 AM
最近发表: wliab
有新回帖。 热门主题。   0 40,588
 • 22 次(票) - 平均星级: 3.27/5
07-22-2010 11:02 PM
最近发表: luyouyuan
普通主题
有新回帖。   1 80
 • 1 次(票) - 平均星级: 1/5
昨天 11:51 PM
最近发表: jinjinlu
有新回帖。   0 52
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 06:14 PM
最近发表: jinjinlu
有新回帖。   0 70
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-16-2018 07:26 PM
最近发表: bingbing
有新回帖。  
0 49
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-16-2018 05:29 PM
最近发表: congmu
有新回帖。  
0 37
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-16-2018 05:18 PM
最近发表: congmu
有新回帖。 热门主题。   5 347
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
03-16-2018 04:49 PM
最近发表: kxiongaa
有新回帖。   2 141
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-16-2018 02:06 PM
最近发表: Grumps
有新回帖。   0 70
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-16-2018 12:58 PM
最近发表: ltzhxqx
有新回帖。 热门主题。   2 231
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-16-2018 10:29 AM
最近发表: qingfeng
有新回帖。  
0 90
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-15-2018 07:05 PM
最近发表: hliu
有新回帖。   0 93
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-15-2018 06:18 PM
最近发表: ltzhxqx
有新回帖。 大笑
0 119
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
03-15-2018 04:09 PM
最近发表: kxiongaa
有新回帖。   0 61
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-15-2018 03:33 PM
最近发表: kyso
有新回帖。   1 142
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-15-2018 01:44 PM
最近发表: jinjinlu
有新回帖。 热门主题。   1 171
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
03-15-2018 12:46 PM
最近发表: HIT王政
有新回帖。 热门主题。   1 212
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
03-15-2018 09:05 AM
最近发表: 一年四季
有新回帖。   0 65
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-15-2018 06:48 AM
最近发表: sunshine5601
有新回帖。  
前往首个未读回帖 【求租】 科大PhD求租
1 90
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-15-2018 12:09 AM
最近发表: Jay Don
有新回帖。 热门主题。  
1 198
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-14-2018 10:45 PM
最近发表: henrykong
有新回帖。  
0 141
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-14-2018 05:02 PM
最近发表: bananafounder
有新回帖。 热门主题。   1 237
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-13-2018 11:41 PM
最近发表: xshahahaha
有新回帖。 微笑
0 119
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-13-2018 09:57 PM
最近发表: yhchris0727
有新回帖。   0 59
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-13-2018 09:25 PM
最近发表: voila
有新回帖。   0 123
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-13-2018 06:17 PM
最近发表: Jialin
有新回帖。 热门主题。   5 403
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
03-13-2018 05:33 PM
最近发表: 一年四季
有新回帖。 热门主题。  
3 324
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-13-2018 03:11 PM
最近发表: 350836504
有新回帖。 热门主题。  
5 643
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-13-2018 02:15 PM
最近发表: tomljd
有新回帖。   0 72
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-13-2018 11:31 AM
最近发表: xdong2012
有新回帖。   0 71
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
03-12-2018 07:03 PM
最近发表: Lillian
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: