MSSS Notice Board
【通知提醒】注册验证码系统已过期,注册时请在验证码处输入任意代码以完成注册!
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: 27 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [升序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
重要主题
有新回帖。 热门主题。 感叹 24 93,027
 • 10 次(票) - 平均星级: 4.2/5
03-19-2018 03:43 PM
最近发表: nature24
有新回帖。 热门主题。  
6 4,600
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
04-29-2017 09:41 AM
最近发表: Apollo
有新回帖。 热门主题。   27 22,979
 • 8 次(票) - 平均星级: 4/5
02-13-2017 09:19 PM
最近发表: siyi
有新回帖。 热门主题。   4 4,285
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-24-2016 05:06 PM
最近发表: tmp
有新回帖。 热门主题。 感叹 3 8,006
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
06-13-2016 10:57 PM
最近发表: q122146113
有新回帖。 热门主题。   7 7,374
 • 4 次(票) - 平均星级: 3.5/5
01-28-2016 10:50 PM
最近发表: nature24
有新回帖。 热门主题。 感叹 35 89,477
 • 25 次(票) - 平均星级: 3.2/5
11-13-2015 10:48 AM
最近发表: nicklgy
有新回帖。 热门主题。   1 6,480
 • 8 次(票) - 平均星级: 3.75/5
04-14-2015 10:20 PM
最近发表: yyman414
有新回帖。 热门主题。 星 0 5,712
 • 16 次(票) - 平均星级: 3.06/5
04-25-2012 07:48 PM
最近发表: sweet_cathy
有新回帖。 热门主题。 星 0 6,799
 • 12 次(票) - 平均星级: 3.17/5
04-24-2012 01:38 AM
最近发表: wliab
有新回帖。 热门主题。   0 41,104
 • 22 次(票) - 平均星级: 3.27/5
07-22-2010 11:02 PM
最近发表: luyouyuan
普通主题
有新回帖。   0 13
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
今天 12:36 AM
最近发表: awuad
有新回帖。 热门主题。   5 829
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 11:40 PM
最近发表: Ooouge
有新回帖。   4 141
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 11:36 PM
最近发表: yy2014
有新回帖。   2 72
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 10:52 PM
最近发表: hongcao
有新回帖。 热门主题。   4 633
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
昨天 09:39 PM
最近发表: Taipotsai76
有新回帖。 热门主题。   2 214
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 07:13 PM
最近发表: Refrain
有新回帖。   0 23
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 06:27 PM
最近发表: Refrain
有新回帖。 彩虹 1 37
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 06:02 PM
最近发表: cendy
有新回帖。  
0 73
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 03:37 PM
最近发表: davidbian
有新回帖。 眨眼
0 37
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 03:33 PM
最近发表: dddzhou
有新回帖。   0 21
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 03:20 PM
最近发表: long
有新回帖。 热门主题。  
2 163
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 03:08 PM
最近发表: kkkchan
有新回帖。   3 126
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 12:33 PM
最近发表: linkage
有新回帖。   0 27
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 01:26 AM
最近发表: lesliedc
有新回帖。  
0 103
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-16-2018 04:20 PM
最近发表: jyxlcd
有新回帖。 热门主题。  
1 297
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-16-2018 12:04 PM
最近发表: Michael Ng
有新回帖。 热门主题。  
10 1,439
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-16-2018 11:55 AM
最近发表: Michael Ng
有新回帖。 热门主题。   2 226
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-16-2018 09:02 AM
最近发表: universalxxz12
有新回帖。  
0 89
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-15-2018 11:04 PM
最近发表: Bandivo
有新回帖。 热门主题。 微笑 1 289
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-15-2018 10:06 PM
最近发表: little
有新回帖。   0 93
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-15-2018 05:22 PM
最近发表: TurtoLittle
有新回帖。   0 124
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-15-2018 02:32 PM
最近发表: mhcheung
有新回帖。  
0 91
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
07-15-2018 02:18 PM
最近发表: sky12323
有新回帖。   0 44
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-15-2018 02:10 PM
最近发表: shakespeare
有新回帖。  
1 137
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-15-2018 12:52 PM
最近发表: lmyr521
有新回帖。 热门主题。  
4 677
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-15-2018 10:20 AM
最近发表: Nancy
有新回帖。 热门主题。   2 180
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-15-2018 01:12 AM
最近发表: stephenliu1989
有新回帖。   0 102
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-14-2018 04:20 PM
最近发表: jenniferrr
有新回帖。 热门主题。   28 1,588
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
07-14-2018 09:43 AM
最近发表: 一年四季
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: