MSSS Notice Board
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: 14 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [升序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
重要主题
有新回帖。 热门主题。  
6 2,447
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
04-29-2017 09:41 AM
最近发表: Apollo
有新回帖。 热门主题。   27 15,845
 • 6 次(票) - 平均星级: 3.67/5
02-13-2017 09:19 PM
最近发表: siyi
有新回帖。 热门主题。 感叹 20 82,535
 • 8 次(票) - 平均星级: 4/5
09-04-2016 11:41 PM
最近发表: mathegao
有新回帖。 热门主题。   4 2,372
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-24-2016 05:06 PM
最近发表: tmp
有新回帖。 热门主题。 感叹 3 5,308
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
06-13-2016 10:57 PM
最近发表: q122146113
有新回帖。 热门主题。   7 4,842
 • 3 次(票) - 平均星级: 3.67/5
01-28-2016 10:50 PM
最近发表: nature24
有新回帖。 热门主题。 感叹 35 80,588
 • 25 次(票) - 平均星级: 3.2/5
11-13-2015 10:48 AM
最近发表: nicklgy
有新回帖。 热门主题。   1 3,769
 • 6 次(票) - 平均星级: 3.5/5
04-14-2015 10:20 PM
最近发表: yyman414
有新回帖。 热门主题。 星 0 4,416
 • 14 次(票) - 平均星级: 2.93/5
04-25-2012 07:48 PM
最近发表: sweet_cathy
有新回帖。 热门主题。 星 0 5,707
 • 12 次(票) - 平均星级: 3.17/5
04-24-2012 01:38 AM
最近发表: wliab
有新回帖。 热门主题。   0 39,912
 • 21 次(票) - 平均星级: 3.29/5
07-22-2010 11:02 PM
最近发表: luyouyuan
普通主题
有新回帖。 热门主题。  
2 386
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
今天 11:49 AM
最近发表: 123654
有新回帖。   0 53
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
今天 09:50 AM
最近发表: qqqwang
有新回帖。   1 120
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 05:29 PM
最近发表: mmskku
有新回帖。   0 52
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 03:36 PM
最近发表: kmraptor
有新回帖。   1 62
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 03:03 PM
最近发表: 东东东东海
有新回帖。   0 42
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 02:47 PM
最近发表: xxgG
有新回帖。   1 140
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-21-2017 11:47 PM
最近发表: ywangbb
有新回帖。   0 48
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
09-21-2017 06:52 PM
最近发表: mmskku
有新回帖。 热门主题。   4 298
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-21-2017 06:07 PM
最近发表: wangtoowang
有新回帖。 热门主题。   6 192
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-21-2017 05:57 PM
最近发表: wangtoowang
有新回帖。 热门主题。  
3 184
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-21-2017 05:16 PM
最近发表: scraed
有新回帖。   0 75
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-20-2017 10:48 PM
最近发表: tianxia
有新回帖。 热门主题。 信息 4 212
 • 1 次(票) - 平均星级: 3/5
09-20-2017 10:24 PM
最近发表: tianxia
有新回帖。 热门主题。   1 177
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-20-2017 08:04 PM
最近发表: 万年潜水艇
有新回帖。 热门主题。  
1 171
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-20-2017 01:48 AM
最近发表: Vincytulips
有新回帖。 热门主题。   1 152
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-19-2017 04:32 PM
最近发表: tanpeng1995
有新回帖。 热门主题。   1 547
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-18-2017 10:55 PM
最近发表: little
有新回帖。   0 88
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-18-2017 08:14 PM
最近发表: blairbailu
有新回帖。 热门主题。   0 153
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-18-2017 04:34 PM
最近发表: ilightblue
有新回帖。 热门主题。   0 187
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-18-2017 02:59 PM
最近发表: children
有新回帖。   0 111
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-18-2017 02:54 PM
最近发表: shuigpjd
有新回帖。   0 99
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-18-2017 02:46 PM
最近发表: shuigpjd
有新回帖。  
0 145
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-17-2017 11:04 PM
最近发表: zackchan627
有新回帖。   0 87
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-17-2017 08:11 PM
最近发表: abcdef
有新回帖。 心 0 116
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-17-2017 03:21 PM
最近发表: little
有新回帖。  
0 147
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-17-2017 02:53 PM
最近发表: ilightblue
有新回帖。 热门主题。   2 386
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-17-2017 01:54 PM
最近发表: Lean Chan
有新回帖。  
0 99
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-17-2017 07:47 AM
最近发表: rzhengac
有新回帖。   0 125
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
09-17-2017 07:19 AM
最近发表: kyso
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: