MSSS Notice Board
【通知提醒】謹防詐騙犯罪,保護財產安全
【嚴正聲明】打擊違法犯罪,維護論壇安全
【MSSS警示】注意個人財產安全,謹防電話欺詐!

版主: chicheng003, neokicker, sweet_cathy, ylinal
正在浏览本版的用户: 东东东东海, 30 游客

关于发布短期租房相关帖子的规范
根据香港《旅馆业条例》规定,租期小于或等于28天的住所属于需申请正式牌照的旅馆。故在本版发布任何提供28天或以下租期者请在帖子中注明持牌宾馆牌号,而寻求短期租房的会员请明确说明房源需持有效牌照。不符合以上两点的短租帖将一律被删除,相关用户亦将按发布违法内容处理。


根据学校有关规定,有关校舍转租的违规主题一律将被删除,谢谢合作。


为了保护会员的合法权益,请大家积极举报各类违法内容,共同营造文明和谐的论坛环境。

发起新主题
租房信息
主题 / 作者 回复数 人气 评分 最近发表 [升序]
论坛公告
  【致广大新生】【必读】论坛使用FAQ - - 08-01-2013 10:09 PM
  [1/2更新!]论坛用户清理、反垃圾系统启用及规范语言环境通知 - - 04-18-2012 06:07 PM
重要主题
有新回帖。 热门主题。  
6 2,867
 • 2 次(票) - 平均星级: 5/5
04-29-2017 09:41 AM
最近发表: Apollo
有新回帖。 热门主题。   27 17,079
 • 8 次(票) - 平均星级: 4/5
02-13-2017 09:19 PM
最近发表: siyi
有新回帖。 热门主题。 感叹 20 83,947
 • 9 次(票) - 平均星级: 4.11/5
09-04-2016 11:41 PM
最近发表: mathegao
有新回帖。 热门主题。   4 2,746
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
07-24-2016 05:06 PM
最近发表: tmp
有新回帖。 热门主题。 感叹 3 5,727
 • 1 次(票) - 平均星级: 5/5
06-13-2016 10:57 PM
最近发表: q122146113
有新回帖。 热门主题。   7 5,426
 • 3 次(票) - 平均星级: 3.67/5
01-28-2016 10:50 PM
最近发表: nature24
有新回帖。 热门主题。 感叹 35 82,073
 • 25 次(票) - 平均星级: 3.2/5
11-13-2015 10:48 AM
最近发表: nicklgy
有新回帖。 热门主题。   1 3,984
 • 7 次(票) - 平均星级: 3.71/5
04-14-2015 10:20 PM
最近发表: yyman414
有新回帖。 热门主题。 星 0 4,603
 • 15 次(票) - 平均星级: 3.07/5
04-25-2012 07:48 PM
最近发表: sweet_cathy
有新回帖。 热门主题。 星 0 5,898
 • 12 次(票) - 平均星级: 3.17/5
04-24-2012 01:38 AM
最近发表: wliab
有新回帖。 热门主题。   0 40,093
 • 21 次(票) - 平均星级: 3.29/5
07-22-2010 11:02 PM
最近发表: luyouyuan
普通主题
有新回帖。   1 53
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
今天 10:14 AM
最近发表: 雪之下的猫
有新回帖。   0 66
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 11:41 PM
最近发表: tteeaahh
有新回帖。 舔舌头 0 23
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 09:21 PM
最近发表: Pluto
有新回帖。   0 39
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 09:05 PM
最近发表: Sotarico
有新回帖。   0 66
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 03:39 PM
最近发表: lammk
有新回帖。   1 87
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 02:39 PM
最近发表: xjt779
有新回帖。 热门主题。   4 272
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 10:19 AM
最近发表: MSSS2017FALL
有新回帖。 热门主题。   4 173
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
昨天 09:57 AM
最近发表: lmyr521
有新回帖。  
0 65
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-20-2017 11:52 PM
最近发表: zsysue
有新回帖。 照片
2 131
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-20-2017 10:43 PM
最近发表: 肖邦Jerry
有新回帖。   1 48
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-20-2017 10:42 PM
最近发表: MSSS2017FALL
有新回帖。 热门主题。 心 2 163
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-20-2017 10:34 PM
最近发表: MSSS2017FALL
有新回帖。 热门主题。  
1 160
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-20-2017 10:05 PM
最近发表: lucy
有新回帖。   1 52
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-20-2017 08:47 PM
最近发表: runrunchiu
有新回帖。 热门主题。   1 174
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-20-2017 08:21 PM
最近发表: Regina
有新回帖。   1 72
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-20-2017 04:20 PM
最近发表: MSSS2017FALL
有新回帖。 照片
0 109
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-19-2017 10:38 PM
最近发表: 肖邦Jerry
有新回帖。   0 53
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-19-2017 08:52 PM
最近发表: huaer
有新回帖。 热门主题。 信息 9 622
 • 1 次(票) - 平均星级: 3/5
11-19-2017 07:38 AM
最近发表: alanxu
有新回帖。 热门主题。   1 494
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-18-2017 10:52 PM
最近发表: hlzz001
有新回帖。   1 97
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-18-2017 04:44 PM
最近发表: 东东东东海
有新回帖。   1 111
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-18-2017 03:58 PM
最近发表: alanxu
有新回帖。 热门主题。   1 171
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-18-2017 02:04 PM
最近发表: biohappy
有新回帖。 星 0 135
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-18-2017 01:40 PM
最近发表: biohappy
有新回帖。   1 102
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-17-2017 04:24 PM
最近发表: yuerrrrr
有新回帖。   1 126
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-17-2017 03:48 PM
最近发表: gaopengfei
有新回帖。 心 0 60
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-17-2017 02:05 PM
最近发表: MSSS2017FALL
有新回帖。   0 55
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-17-2017 11:54 AM
最近发表: 剑胆棋心
有新回帖。 热门主题。  
1 367
 • 0 次(票) - 平均星级: 0/5
11-16-2017 11:48 PM
最近发表: jinjinlu
发起新主题


有新回帖 有新回帖
热门主题 (有新回帖) 热门主题 (有新回帖)
热门主题 (无新回帖) 热门主题 (无新回帖)
无新回帖 无新回帖
包含您的帖子 包含您的帖子
已锁定主题 已锁定主题

论坛跳转: